Byplaner

20161116-byplaner-1

Hvor relevant kan dagens byplanlegging egentlig bli?

Bergen er en gammel by, noe beboerne er stolte av. Byen er ikke skapt gjennom tilfeldigheter, men hva styrte fortidens byplanleggere? Kan vi i dag planlegge ut i fra dagens behov slik, at våre etterkommere vil oppleve Bergen som både historisk riktig og moderne veltilpasset? Kan den gode byen i det hele tatt planlegges? Med en framtid der stadig større deler av befolkningen vil bo i byer, både relativt og absolutt, hvor relevant kan dagens byplanlegging egentlig bli?

Hans-Jacob Roald, seniorarkitekt i Bergen kommune og førstelektor ved HiB, Ole Gustavsen, grunnlegger av Snøhetta og direktør ved arkitekthøyskole i Oslo, og Siri Skjold Lexau, professor i kunsthistorie ved UiB, innleder til debatt.

Gratis
Les mer: http://www.litthusbergen.no/program/2016/11/byplaner/