15. februar 2017: “Virkelighetslitteraturen og den norske debatten om den”

20170215-svf

Postdoktor Frode Helmich Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), UiB

Foredrag med postdoktor i allmenn litteraturvitenskap Frode Helmich Pedersen.

Den selvbiografiske eller virkelighetsnære litteraturen fremstår i dag som vår tids epokegjørende litterære trend. Ikke bare skriver stadig flere forfattere mer eller mindre direkte om sitt eget liv og omgivelser, også publikum synes å hungre etter en litteratur av denne typen. Hvordan skal vi forstå dette fenomenet?

Bokhøsten var preget av en til dels opphetet debatt om Vigdis Hjorths roman Arv og miljø, hvor spørsmålet dreide seg om hvorvidt romanens fremstilling av et overgrep var basert på forfatterens egne opplevelser. Hvilke etiske spørsmål kan stilles til litteraturen når den beskriver virkelige personer og hendelser? Er dette et nytt fenomen? Hva sier dette fenomenet om vår egen samtidskultur? Frode Helmich Pedersen gjør i dette foredraget et forsøk på besvare disse spørsmålene.

Frode Helmich Pedersen (f. 1976) er postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, litteraturkritiker i Morgenbladet og i kritikersalongen Kritisk kvartett ved Litteraturhuset i Bergen. Han leder for tiden et tre-årig forskningsprosjekt om fortellinger i strafferetten finansiert av Forskningsrådet.

Mer informasjon: http://www.litthusbergen.no/program/2017/02/virkelighetslitteraturen-og-den-norske-debatten-om-den/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*