Se bilder fra årets ekskursjon her.  Årets ekskursjon gikk til Hardanger, med vekt på industriutbyggingen der, som var preget av monumental arkitektur og økende interesse for arbeidernes kår.  Programmet var som følger: Kl. 09.00:   Avreise fra Busstasjonen, perrong P. De som ønsker å bli plukket opp underveis, gir beskjed, så skal vi imøtekomme så langt