12. desember (årsmøte): Tidsskriftet Naturen – populærvitenskapelig formidling gjennom 140 år

Årets store prosjekt for Selskapet til Vitenskapenes Fremme har vært digitaliseringen av Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, Naturen. Resultatet vil bli lansert under årsmøtet 12. desember. Selskapet vil videre arrangere sitt tradisjonelle julebord.

Kveldens første innlegg vil bli holdt av dagens redaktør i Naturen, professor i biologi Arne Skorping. Han vil gi et overblikk over tidsskriftet Naturens historie, fra oppstarten i 1877 frem til i dag. Her blir det eksempler på artikler som ble trykket i de første årgangene, utviklingen over tid, og en oversikt over hvordan tidsskriftet driftes i dag. I tillegg til eksempler på mangfoldet av artikler som publiseres i dag, vil redaktør Skorping skissere hvordan han ser for seg de neste årene av virksomheten.

Deretter vil universitetsbibliotekar og seksjonsleder Bjørn Arvid Bagge fortelle om det omfattende arbeidet med Selskapets digitaliseringsprosjekt, utført av Universitetsbibliotekets spesialsamlinger. Totalt er det digitalisert og laget metadata til 71 årganger, 850 enkelthefter, og ca. 27.00 sider fra perioden 1877 til 1948. Bagge vil videre fortelle om noen av de fascinerende, spennende og snodige artiklene de har kommet over, og vise frem noen av de fantastiske illustrasjonene. Kveldens høydepunktet vil bli den offisielle lanseringen av digitaliseringsprosjektet, der tidsskriftet blir tilgjengelig, søkbart og nedlastbart gjennom Marcus.uib.no.

Naturen er bergensk populærformidling på sitt beste, og Selskapet til Vitenskapenes Fremme er stolte av å ha bidratt til at denne kulturskatten nå blir tilgjengelig digitalt for fremtidige generasjoner.

Foredragene og lanseringen finner sted på Café Christie (Universitetsmuseet) onsdag 12. desember, klokken 19:30. Fri adgang for alle interesserte.

I forlengelse av foredraget vil Selskapet arrangere sitt årlige julebord. Pris: 100 kroner for medlemmer, pluss drikke. Klikk her for påmelding.

PS: Selskapets årsmøte vil bli holdt i forkant av innleggene, med oppstart klokken 19:00. Det viktigste punktet er valg av nye styremedlemmer. Videre vil styret gi en oversikt over årets aktiviteter og regnskap, presentere neste års planer og budsjett, og informere om vårens ekskursjon. Alle som har betalt kontingent i inneværende år har stemmerett. Årsmøtepapirene vil bli distribuert til betalende medlemmer per epost ca. ti dager i forkant av årsmøtet. Ta kontakt med generalsekretær Magnus.Vollset@uib.no for spørsmål og kommentarer.