13. februar: Når gener blir vare – åpent møte om genetiske selvtester

Under siste Black Friday-helg var genetiske selvtester blant de mest solgte produktene. Tilgangen på gentester over nett er nytt og utfordrer både politikere og forbrukere. Hva er fordeler og ulemper for oss som kunder, for helsevesenet og samfunnet? 

Når politikere nå diskuterer fremtidens bioteknologi, blir dette sentrale spørsmål.

Klikk. Spytt. Profitt. Hva står egentlig på spill når vi snakker om gentester? Collage: Bioteknologirådet.

Den viktigste diskusjonen handler fortsatt om helse. Noen tror testene kan gi bedre forebygging, tidligere diagnose og mer helse. Andre ser nye grunner til uro og bekymringer. Men når kunden betaler selv, hvordan kan politikere da begrunne begrensninger i valgfriheten?

En annen diskusjon handler om eierskap. Genetiske opplysninger er verdifulle, og gener har blitt en vare. Utfordringene for personvernet er åpenbare. Men er det så nøye? Alle som ferdes på nettet, vet at vi betaler med personopplysninger for økt brukervennlighet. Er det utnytting eller et greit bytte? Hva er så spesielt med gener?

Selskapet til Vitenskapenes Fremme og Studentersamfunnet i Bergen er glade for å invitere til åpent møte med Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Petersen jobber også med bioetikk i Nordisk komité for bioetikk. Han har faglig bakgrunn fra idéhistorie og er spesielt opptatt av å sette diskusjoner om bioteknologi i en bred samfunnsmessig sammenheng.

Foredraget finner sted på Café Christie (Universitetsmuseet) onsdag 13. februar, klokken 17:00. (NB: Merk klokkeslettet!). Fri adgang for alle interesserte.

Truls Petersen, Bioteknologirådet, er innleder for møtet.

PS: Videooverføringen fra Bioteknologidagen finnes her: (lenke).