Julemøte 12. desember: Verken syk eller frisk (kåseri)

Sunnhet og sykdom ble tidligere sett på som to motsatte begreper: Enten var man frisk eller så var man syk. Dette er en villfarelse.

I henhold til moderne medisin er de fleste friske mer eller mindre syke, mens mange syke er egentlig friske. Dessuten er noen ikke friske med mindre de er syke. De fleste friske er plaget av ett eller flere plagsomme symptom, mens mange syke har ingen symptomer i det hele tatt. Hva som er normalt og hva som er sykt er også kulturelt betinget, så det fins ikke noen objektiv norm.

Mange flere enn før får i dag behandling, både syke og friske. Ofte fører behandling til at friske blir syke, mens syke blir enda sykere. For å stille en diagnose må en i dag ta mange laboratorieprøver. Det kan også være sykdomsframkallende. I tillegg kan normale avvik fra et definert gjennomsnitt føre til at friske personer blir oppfattet som syke. Det kan i seg selv være helseskadelig.

Ole Didrik Lærum
– Er samfunnet vårt på vei inn i en form for helsenihilisme? spør Ole Didrik Lærum, professor i patologi og tidligere rektor ved Universitetet i Bergen.

Selskapet til Vitenskapenes Fremme er glade for å invitere til julemøte med kreftforsker og tidligere rektor Ole Didrik Lærum. Tradisjonen tro arrangeres julemøtet på stiftelsesdagen 12. desember, som i år faller på en torsdag.

Program:
19:00 – Årsmøte (Kun for medlemmer)
19:30 – Ole Didrik Lærum: Verken syk eller frisk
20:15 – Juletapas (krever påmelding. Frist: 28. november)
(Slutt: ca. 22.15)

Verken syk eller frisk (bokforside)
Kåseriet tar utgangspunkt i boken «Verken syk eller frisk», utgitt på Fagbokforlaget i 2018.