På grunn av den pågående pandemien, må ekskursjonen til vakre Rosendal ved Hardangerfjorden dessverre utsettes. Styret arbeider for at vi kan gjennomføre et minst like godt arrangement våren 2021. Under følger den opprinnelige informasjonen om turen. På programmet står omvisninger og foredrag på Folgefonnsenteret med to av Vestlandets ledende forskere, mini-ekskursjon til Guddalselven med biologen