28. mai: Økokritiske dialoger

– innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene

Tid og sted: “Zinken Hopp” på Litteraturhuset i Bergen
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19:00

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Dagens læreplaner legger stor vekt på det å utforske tekster, steder, faglige temaer og ulike typer miljø og materiale, og anerkjenner utforskningens potensial i kunnskapstilegnelse. For å være en dyktig lærer i dagens og fremtiden skole, er det dermed viktig å oppøve gode strategier og ha hensiktsmessige metodiske redskaper for å drive utforskende undervisning.

Dialogisk undervisning er grunnleggende utforskende, og antologien Økokritiske dialoger – innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene (2023, Universitetsforlaget) viser hvordan rammeverket økokritiske dialoger, som kombinerer en dialogisk tilnærming med perspektiver fra økokritikk, kan være en måte å utforske og videreutvikle det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på i lærerutdanningene.

Kapitlene i boken eksemplifiserer hvordan man kan arbeide med og ta i bruk økokritiske dialoger innenfor ulike lærerutdanningsfag og i skolen. Målet er å gi lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i skolen faglige eksempler på, og verktøy til å gjennomføre, dialogisk undervisning der samspillet mellom mennesker og natur står sentralt.

——-

Nina Goga og Lykke Guanio-Uluru er begge professorer i litteratur ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkning på Høgskolen på Vestlandet.

De underviser på grunnskolelærerutdanningen, og er begge er aktive i forskningsgruppen Nature in Children’s Literature and Culture som er ledet av Lykke Guanio-Uluru.