Bli medlem

Hvem kan bli medlem?

Selskapet ønsker nye medlemmer velkommen. Medlemskap er åpent for alle interesserte, men vi inviterer spesielt doktorgradstipendiater og yngre forskere.

Hvordan bli medlem?

Dersom du vil bli medlem, kontakter du Selskapets Generalsekretær Magnus Vollset (Magnus.Vollset@uib.no) eller Preses Finn Gunnar Nielsen (Finn.Nielsen@uib.no)

Kontingent og innbetaling

Medlemskontingenten er kr. 250 per år. Innbetaling skjer til Selskapets bankkonto: 3624.29.74780

Husk å oppgi egen adresse!

(NB: Ordningen der kontingenten trekkes fra lønnen er avsluttet. Kontakt generalsekretæren om du har spørsmål!)