10th of May: Urgent decisions in uncertain times

Societal challenges are lining up. Can we do something about them?

Time and place: Wednesday 10th of May, at 19:00 by the fireplace at Cafe Christie (by the University Aula)
This talk will be in english

Jeroen van der Sluijs
Velkommen til et spennende foredrag om hvordan vi best mulig kan koordinere våre avgjørelser i skiftende tider.

From the local to the global, the challenges are lined up. The climate crisis, the biodiversity crisis, pandemics, and upheavals linked to new technology such as artificial intelligence are developing at breakneck speed, and the solutions must come just as quickly. For solutions to actually be solutions, they must be based on actionable knowledge, and no single person can have a complete overview. The enlightened autocracy cannot exist. Therefore, we must have good institutions that are able to collect and translate science into action.

Jeroen van der Sluijs, professor at the Center for the study of the sciences and the humanities, UiB, works with institutionalised evidence-informed policy-making. Recently, he has been working on the decline of pollinating insects, but the fundamental problem is much bigger than just that issue.

The evening is led by Ingjald Pilskog, associate professor at the Høgskulen på Vestlandet.

10. mai: Presserende avgjørelser i usikre tider!

Samfunnsutfordringene står i kø. Har vi mulighet til å gjøre noe med dem?

Tid og sted: Onsdag 10. mai, kl. 19:00 ved peisen på Kafe Christie (ved Universitetsaulaen)
Foredraget vil holdes på engelsk.

Jeroen van der Sluijs
Velkommen til et spennende foredrag om hvordan vi best mulig kan koordinere våre avgjørelser i skiftende tider.

Fra det lokale til det globale står utfordringene i kø. Klimakrisen, biodiversitetskrisen, pandemier, og omveltninger knyttet til ny teknologi som kunstig intelligens utvikler seg i en voldsom fart, og løsningene må komme like hurtig. For at løsninger faktisk skal være løsninger, så må de være basert på handlingsrettet kunnskap, og ingen enkeltperson kan ha fullstendig oversikt. Det opplyste eneveldet kan ikke eksistere. Derfor må vi ha gode institusjoner som klarer å samle og omsette vitenskap til handling.

Foredragsholder er Jeroen van der Sluijs, professor ved Senter for Vitenskapsteori, UiB, jobber med institusjonalisert evidensbasert politikkutforming. Hjertesaken er tilbakegangen av pollinerende insekter, men det grunnleggende problemet er mye større enn bare den saken.

Kvelden ledes av Ingjald Pilskog, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.

13. mai – vårekskursjon til Lyngheisenteret

Selskapet til Vitenskapens Fremme inviterer:
Vårekskursjon til Lyngheisenteret!

13. mai 2023 – 08:00 – 16:00 || Påmeldingsfrist 05.mai

Program (som også kan lastes ned som pdf her)

08:00 Avreise Strandkaiterminalen med Norled sin hurtigbåt til Flåm.
08:40 Ankomst Lygra kai. Fra kaien er det en kort gåtur gjennom vakkert landskap til
infobygningen. Servering av kaffe og litt å bite i.
09:30 Velkommen ved Emeritus Peter Emil Kaland.
10:00 Framvisning av filmen «Mandus og Klara» og åpen utstilling.
10:45 Lyngheiene i klima- og naturforskning ved stipendiat Kristine Birkeli.
11:30 To-retters lunsj basert på lokale råvarer:
Villsausuppe/Villsaupølse/Potetsuppe/Vegetarlasagne (forhåndsbestilling).
12:15 Omvisning i lyngheia med Peter Emil Kaland og Kristine Birkeli.
14:30 Kaffe/te og nystekte sveler med rømme og syltetøy.
15:00 Buss til Muséplass / Naturhistorisk museum

EGENANDEL: 200,- FOR MEDLEMMER:
Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14783245
___________________________________________________________________________________________

For mer informasjon ta kontakt med kjetil.vikene@uib.no (fungerende generalsekretær)

Selskapet til Vitenskapenes Fremme (1927) er Bergens eldste tverrfaglige akademiske forum. Formål er å fremme vitenskapen og dens betydning for samfunnet.

19. april: Bærekraftsutdannelse. Hva er det – og trenger vi det?

Hva tenker de unge om klima og hva gjør skolene?

Tid og sted: Onsdag 19. april, kl. 19:00. Kafe Christie (ved Universitetsaulaen)

I denne samtalen redegjør Thea Gregersen for forskjeller i klimaholdninger mellom generasjoner, og Kjellrun Hiis Hauge viser oppgaven norsk skole er satt til å gjøre knyttet til bærekraft.
Sammen problematiserer de situasjonen de unge og deres lærere står i og diskuterer hvordan unges bekymringer for klima kan snus til å bli motiverende

Bærekraftsutdannelse
Trenger vi egentlig en bærekraftutdannelse?

.
Kjellrun Hiis Hauge er professor i klimadanning og bærekraft ved Høgskulen på Vestlandet(HVL) og er ansatt i et toårig professorat finansiert av Sparebanken Vest. Hun er interessert i danning og bærekraft i skoleundervisning, særlig fra et demokrati-perspektiv.

Thea Gregersen er forsker ved NORCE og spesielt interessert i folks holdninger og følelser knyttet til klimaendringene. Hun er koordinator for Klima-og miljøgruppen i Norsk Medborgerpanel, som samler inn data om nordmenns klimaholdninger tre ganger i året.

Samtalen ledes av Ingjald Pilskog, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet..

Arrangementet er gratis og åpent for alle