2019

Våren 2019

Onsdag 23. januar: Daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostiftelsen: «Menneskerettighetene under press».

Onsdag 13. februar: Seniorrådgiver Truls Petersen, Bioteknologirådet: «Når gener blir vare: Åpent møte om genetiske selvtester». (NB: Klokken 17:00. Medarrangør: Studentersamfunnet i Bergen.)

Onsdag 6. mars: Professor Kari Tove Elvbakken, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB: «Abortlovens historie». (NB: Klokken 17:00 på Det Akademiske Kvarter (Teglverket). Medarrangør: Studentersamfunnet i Bergen.)

Tirsdag 9. april: Professor Ole Bjørn Rekdal, Institutt for velferd og deltaking, Høgskolen på Vestlandet: «Akademiske vandrehistorier».

Lørdag 11. mai: Ekskursjon til Austevoll om fiskeriforskning og fiskeriforvaltning (krever medlemsskap). Mer informasjon og påmeldingsskjema kommer snart

Onsdag 12. juni: Førsteamanuensis Chunlei Li, Institutt for informatikk, UiB: «Bitcoin and Blockchain: Technology and impacts».