2020

Onsdag 22. januar: Professor Finn Gunnar Nielsen, UiB. Leder for Bergen Offshore Wind Centre: «Vindkraft i vinden»

Onsdag 12. februar: Professor Charalampos (Haris) Tzoulis, UiB. Leder for forskergruppen Neuromics og nestleder for Neuro-SysMed: «Hjerneforskningen i Bergen»

Onsdag 18. mars: Debattmøte om evalueringen av Mattilsynets virksomhet.

Onsdag 15. aprilArnfinn Bårdsen, dommer i Norges Høyesterett og i Den europeiske menneskeretighetsdomstolen: «Norge og Den europeiske menneskerettsdomstolen»

Lørdag 9. mai: Ekskursjon til Rosendal (vi undersøker mulighetene for overnattingstur)

Onsdag 13. mai: Førsteamanuensis John Manton, London School of Hygiene & Tropical Medicine: «Fra bergensk lepraforskning til medisinutvikling i Nigeria»

Onsdag 10. juni: Geolog Øystein James Jansen, Universitetsmuseet: «Steinbyen Bergen» (foredrag + vandring)