2013

Onsdag 13. februar: Nanovitskap ved UiB  – om forskning og utdanning
Professor Knut Børve  (Kjemisk institutt, UiB)

Onsdag 13. mars: Humanisten Charles Darwin
Førsteamanuensis Andreas Steigen (Institutt for biologi, UiB)

Onsdag 10. april: Menneskets natur og medisinens magi: Refleksjoner om sunnhet og sannhet
Professor Edvin Schei  (Institutt for samfunnsmedisin, UiB)

Tirsdag, 7. mai: Havets rolle i naturlig klimavariabilitet
Førsteamanuensis Helga Kleiven (Bjerknessenteret for klimaforskning og Institutt for geovitenskap, UiB))

Vårens ekskursjon 1. – 2. juni: Lindås/Mongstad

Onsdag18. september: Kvinnestemmeretten – hva er det å feire?
Professor Elisabeth Haavet (UiB)

Onsdag 16. oktober: Fra enbestands til balansert økosystembasert forvaltning.  Foran et paradigmeskifte innen  forvaltning av våre marine ressurser?
Havforsker Jens Christian Holst (Marine Producers)

Onsdag 13. november: Slaveriets historie fra antikken til i dag.
Dr. art. Per Tore Iversen (NTNU)

Årsmøte torsdag 12. desember: Bergenseren Miranda Bødtker, et overflødighetshorn innen dokumentasjon og kunst (1896 – 1996).
Prof. emerit. Dagfinn Moe (UiB)