Om Selskapet

Selskapet til Vitenskapenes Fremme ble stiftet 12. desember 1927, og er Bergens eldste tverrfaglige akademiske forum med jevn virksomhet.

Formål er å fremme vitenskapelig liv og interesse og å spre opplysning om vitenskapen og dens betydning for samfunnet. Dette gjøres i hovedsak ved å holde foredragsmøter og ekskursjoner.

Selskapets foredragsholdere hentes fra hele landet og formidler ny kunnskap innen naturvitenskap, språk, litteratur, filosofi, historie og samfunnsfag.

De årlige ekskursjonene (månedsskiftet mai/juni) går til forskjellige regioner av Vestlandet. Turene legger vekt på landskapets arkeologi, botanikk, zoologi, kunsthistorie og på regionens forskningsbaserte virksomhet.

Selskapets statutter av 12.12.2007
Organisasjonsnummer: 990.858.896

Aktiviteter:

Selskapet arrangerer 4-5 foredrag hvert semester, samt årlige ekskursjoner.

Foredragene/møtene holdes vanligvis på Cafe Christie onsdager kl. 19:00, og er åpne for alle interesserte.

Årsmøte med valg holdes på stiftelsesdagen 12. desember hvert år.

På ekskursjonene har medlemmer fortrinnsrett.

Bli medlem?