2014

Onsdag 22. januar: Baikalsjøen: En reise verdt.
Prof. emeritus Otto Grahl-Nielsen  (Kjemisk institutt, UiB)

Onsdag, 12. februar: Medier og demokrati i digitale tider.
Professor Jostein Gripsrud (Institutt for informatikk og medievitenskap, UiB)

Onsdag 5. mars: Kvifor kan somme synge om dei ikkje kan snakke,
eller danse sjølv om dei ikkje kan gå? Om musikkterapi i framtidas eldreomsorg.
Professor Brynjulf Stige (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, UiB)

Onsdag 9. april: Personlighet og avvik i den islandske ættesagaen, med særlig vekt på Njåls saga.
Psykiater, dr. philos. Jon Geir Høyersten (Psykiatrisk klinikk,  Sandviken, Haukeland universitetssykehus)  i samtale med professor Per Buvik (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB)

Onsdag 14. mai: «De ere jøder!» Handhevinga av «jødeparagrafen» i Norge 1814 – 1851.
Førsteamanuensis Frode Ulvund (Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB)

Vårens ekskursjon 24. mai: Indre Hardanger, Ulvik

Onsdag 24. september: Biomarkører og målrettet kreftbehandling
Professor Lars A. Akslen, (Klinisk institutt 1, Haukeland Universitetssykehus/UiB)

Onsdag 22. oktober: Metanspisende bakterier, spennende biologi og praktiske anvendelser
Prof.emeritus Harald B. Jensen (Molekylærbiologisk Institutt, UiB) og Dr.philos.Johan Lillehaug

Onsdag 5. november: Debattmøte om Universitetets funksjon før, nå og i morgen
Rektor ved UiB Dag Rune Olsen, professor Ivar Bleiklie (Inst. for adm. og org. vit., UiB)  og direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke
Debattleder: Professor Per Buvik (LLE/UiB)

Fredag 12. desember (årsmøte): Samlaren Wilhelm F. K. Christie og grunnlegginga av Bergen Museum
Forsker Runar Jordåen (AHKR/UiB)