2017

Onsdag 18. januar: Om antibiotikaresistens
Professor II Haakon Sjursen (Klinisk institutt 2)

Onsdag 15. februar: Virkelighetslitteraturen og den norske debatten om den
Postdoktor Frode Helmich Pedersen (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, LLE)

Onsdag 15. mars: Et kommunekart tegnet på nytt: Forskerblikk på kommunereformen
Forsker Yngve Flo (UNI Rokkansenteret) og professor Jacob Aars (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)

Onsdag 19. april: Energi i dybden – geotermisk energi som del av framtidens energiløsninger
Professor Inga Berre (Matematisk institutt)

Onsdag 10. mai: Om den generelle rettslege situasjonen i Arktis
Professor Ernst Nordtveit (Juridisk fakultet)

Lørdag 10. juni (ekskursjon): Geofysisk drømmedag
I anledning Geofysisk Institutts 100-årsjubileum. Innlegg fra seniorarkitekt Åse Tveitnes, forsker Magnus Vollset og instituttleder Nils Gunnar Kvamstø, samt omvisninger i bygget, hos Vervarslinga på Vestlandet og dokumentarfilmvisning

Onsdag 13. september: Comeback kid – verdens største tunfisk er tilbake
Seniorforsker/Professor II Leif Nøttestad (Havforskningsinstituttet/UiB)

Onsdag 18. oktober: Er jodmangel igjen et helseproblem
Forskningssjef Helle Margrete Meltzer (Folkehelseinstituttet)

Onsdag 15. november: Russergrensa, muligheter og utfordringer
Postdoktor Martin Paulsen (Institutt for fremmedspråk)

Tirsdag 12. desember (årsmøte): Things have changed? Bob Dylan og nobelprisen
Professor Gisle Selnes (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier)