2018

Våren 2018

Onsdag 17. januar: Professor emeritus Per Buvik ved  Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB: «Ekstrem sjalusi i litteraturen».

Onsdag 14. februar: Omvisning i nybygget til Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

Onsdag 14. mars: Professor Bente Elisabeth Moen, Senter for internasjonal helse ved UiB: «Globale samfunnsutfordringer».

Onsdag 11. april: Prosjektleder Hiwa Målen Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB:  «Norsk medborgerpanel – din mening er viktig!»

Onsdag 9. mai: Professor Francesco d’Ericco, Ph.D., Université de Bordeaux/Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved UiB. «The emergence of modern cultures : from archaeological evidence to potential mechanisms»

9. juni: Ekskursjon. (mer informasjon kommer)