2018

Våren 2018

Onsdag 17. januar: Professor emeritus Per Buvik ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB: “Ekstrem sjalusi i litteraturen”.

Onsdag 14. februar: Omvisning i nybygget til Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

Onsdag 14. mars: Professor Bente Elisabeth Moen, Senter for internasjonal helse ved UiB: “Globale samfunnsutfordringer”.

Onsdag 11. april: Prosjektleder Hiwa Målen Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB:  “Norsk medborgerpanel – din mening er viktig!”

Onsdag 9. mai: Professor Francesco d’Ericco, Ph.D., Université de Bordeaux/Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved UiB. “The emergence of modern cultures: from archaeological evidence to potential mechanisms”.

Lørdag 9. juni: Ekskursjon til Tyssedal. Les mer her.

 

Høsten 2018

Onsdag 12. september: Professor Kjetil Ullaland, Birkelandsenteret: “Mysteriet med jordiske gammaglimt: Bergen i dagens romforskning”.

Onsdag 17. oktober: Professor Gunnar Grendstad, Institutt for sammenliknende politikk: “USAs Høyesterett: Fra juss til politikk”.

Onsdag 14. november: Seniorrådgiver Anne Marit Skarsbø, HR-avdelingen. “Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold i akademia”.

Onsdag 12. desember (årsmøte): Professor Arne Skorping, Institutt for Biovitenskap/redaktør Naturen: “Tidsskriftet Naturen – populærvitenskapelig formidling gjennom 140 år” og universitetsbibliotekar Bjørn Arvid Bagge, Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger: “Digitaliseringen av Naturen”. Julebord.