2015

Onsdag 21. januar: Historiker i botanikerens hage
Professor Geir Atle Ersland (AHKR, UiB)

Onsdag, 18. februar: Ebolaviruset: virusbiologi, epidemiologi og medisinske tiltak
Professor Dag E. Helland (Molekylærbiologisk institutt, UiB)

Onsdag 18. mars: Å spille eller ikke spille, det er spørsmålet.  Debatt om spill, spillekultur avhengighet før og nå, i litteraturen og i virkeligheten.
Medieviter, førsteamanuensis Rune Klevjer (Institutt for informasjons- og medievitenskap,UiB), psykolog, postdoc Rune Mentzoni  (Institutt for samfunnspsykologi, UiB) og litteraturviter, seniorrådgiver Anne Beate Maurseth (Forskningsadministrativ avdeling, UiB)

Onsdag 15. april: Hva er offshore vindkraft? Hva skjer i Nordsjøbassenget og i resten av Europa? Hva gjør norsk næringsliv?
Direktør, dr. scient. Kristin Guldbrandsen Frøysa (NORCOWE, FME-senter

Onsdag 20. mai: Betydningen av tverrfaglig tenkning i rusbehandlingen.
Psykolog Kari Lossius  (Klinikkdirektør ved Bergensklinikkene) (Avlyst på grunn av sykdom)

Vårens ekskursjon 29.-31. mai: Dublin, Irland

Onsdag 16. september: Kirke eller sekt? Om forholdet mellom stat og kirke i dagens Norge – Debatt.
Professor Knut Lundby (Inst. for medier og kommunikasjon, UiO), Kommentar ved fagsjef i Human-Etisk forbund Bente Sandvig
Debattledet: Høyskolelektor Torstein Selvik (HiB)

Onsdag 28. oktober: Medisinsk etikk i Norge: en kort historie
Professor Ole Frithjof Norheim (Inst. for global helse og samfunnsmedisin, UiB)

Onsdag 11. november: Geologi og landskap på Vestlandet med vekt på området rundt Hardangerjøkulen
Professor Atle Nesje (Inst. for geovitenskap, UiB)

Lørdag 12. desember (årsmøte): Agnar Mykle og Bergen
Professor emeritus Willy Dahl (UiB)