Programoversikt

I undermenyen vil du se program fra inneværende og tidligere semestre. Her er en komplett liste over innleggene siden 2007:

2007 Februar Ingvild Sælid Gilhus Kampen mot dyrene og kristendommens seier. Skiftende syn på dyr i antikken
2007 Mars Eystein Jansen Hva skjer med været? Hvor sikre er vi og hvordan arbeider FNs klimapanel for å gi sikre vitenskapelige råd og vurderinger
2007 April Eva-Marie Tveit Kultur i turismen og turisme i kulturen: Reiseliv – perspektiv og trender
2007 Mai Margrete Søvik Jødiske og muslimske minoriteter i Europa: en historisk sammenligning
2007 September Karen B. Helle Michael Sars (1805-1869), vår første internasjonalt anerkjente naturforsker
2007 Oktober Odd Aksel Bergstad Utforskning av fauna langs den nordatlantiske rygg
2007 November Egil Lillestøl Kan kjernekraft basert på det norske grunnstoffet thorium verge verden fra en alvorlig energikrise?
2007 Desember Knut Wiborg Fotosafari i Tibet
2008 Februar Bjørn Solheim Frøbanken på Svalbard
2008 Mars Tone Birkeland Samtidslitteraturen for barn – har den mistet sin uskyld? Tendenser i nyere barnelitteratur
2008 April Odd Arvid Storsveen Henrik Wergeland som samfunnsaktør. Perspektiver på hans arbeid som historiker og folkeopplyser
2008 Mai Nils Georg Brekke Folkefonna og fjordbygdene – landskapet og menneskene
2008 September Dag E. Helland Biologi og etikk
2008 Oktober Torstein Hjellum Kina før og etter OL 2008
2008 November Jan Mangerud Godt og varmt i Bergen før siste istid
2008 Desember Idar Stegane Nærleiksmotiv i Olav H. Hauges diktning
2009 Februar Kari Garder Losnedahl Den teatrale illusjon
2009 Mars Harald Nyland Diagnose og behandling ved komplekse nevrologiske sykdommer
2009 April Peter M. Haugan CO2 i og under havet, effekter og muligheter
2009 September Jan Fridthjof Bernt Hvem skal styre universitetene?
2009 Oktober Øystein Thøgersen Finanskrise og realøkonomi
2009 November Kaare Aksnes Våre forunderlige måner
2009 Desember Gunnar Danbolt Jul i kunsten
2010 Februar Rolf Birger Pedersen Dyphavets hemmeligheter – samspillet mellom vulkaner vann og liv
2010 Mars Geir Flatabø Medisinplanter. Urter i dagens medisin
2010 April Per Bruvik Noen refleksjoner om “å skrive sitt liv” – med aktuelle eksempler
2010 Mai Morten Ramstad De store vikingfunnene fra Bjørkum i Lærdal. En spesialisert gård, verkstedplass eller kaupang?
2010 September Oddmund Søvik Offentlige darwinismedebatter – opplysende eller fordummende?
2010 September Kari Wærnes Fra hjernevask til samarbeid mellom biologer og sosiologer
2010 November Therese Kobbeltvedt Beslutningspsykologi: Selvregulering og samarbeid i sosiale dilemma
2010 Desember Guldborg S-H. Søvik Veien til Samarkand. En reise langs Silkeveien i Sentral-Asia
2011 Februar Leiv K. Sydnes Grønn kjemi – den tredje industrielle epoke?
2011 mars Tom Are Trippestad Den norske skole – mellom kommandohumanisme og elevpopulisme
2011 April Dieter Røhrich Forskning ved VERN og The Big Bang Theory
2011 Mai Alf Tore Hommedal Obra et labora. Klosterliv i mellomalderen
2011 September Arne Solli Frå sentrum til periferi. Elitens bustadpreferanser i Bergen 1800-1900
2011 Oktober Karen B. Helle, Endre Williassen Fridthjof Nansen som zoolog og hjerneforsker. Nansens makkverk (EW) og Doktorgradsavhandling 1887 og disputas 1885 (KBH)
2011 November Sissel Rogne Assistert befruktning – skal alle ha rett til å få barn?
2011 November Reidar Toresen og Preben Vindenes Havforskningsinstituttets fartøy G. O. Sars
2011 Desember Bård Kjersem Pinhole photography
2012 Februar Ketil Selvik Den arabiske våren
2012 Mars Dagfinn Moe Mjødets historie
2012 April Hanne Sophie Greve Omvisning i det nye Gulating
2012 April Rein Aasland Kromatin, epigenetikk og vellulær hukommelse
2012 Mai Leif Nøttestad Sild og makrell – forskning, forvaltning og fenomenal stimadferd
2012 September Øystein Fluge Effekten av kreftmedisin på kronisk utmattelsessyntrom / Myalgisk encephalopati (ME)
2012 Oktober Astri Suhrke Eksperimentet Afghanistan: Veien dit og veien fremover
2012 November Terje Tvedt Det nasjonale godhetsregimet og Norges rolle i verden
2012 Desember Erik Bjerck Hagen Den litterære Bjørnsom. Om hvordan han ufortjent gikk av moten etter andre verdenskrig
2013 Februar Knut J. Børve Nanovitenskap ved UiB – om forskning og utdanning
2013 Mars Andreas Steigen Humanisten Charles Darwin
2013 April Edvin Schei Menneskets natur og medisinens magi: Refleksjoner om sunnhet og sannhet
2013 April Rune Haakonsen Omvisning i det nye Odontologibygget
2013 Mai Helga Kleiven Havets rolle i naturlig klimavariabilitet
2013 September Elisabeth Haavet Kvinnestemmeretten – hva er det å feire?
2013 Oktober Jens Christian Holst Fra enbestands til balansert økosystembasert forvaltning. Foran et paradigmeskifte innen forvaltning av våre marine ressurser?
2013 November Tore Iversen Om slaveriets historie fra antikken til i dag
2013 Desember Dagfinn Moe Bergenseren Miranda Bødker, et overflødighetshorn innen dokumentasjon og kunst (1896-1996)
2014 Januar Otto Grahl-Nielsen Baikalsjøen: en reise verdt
2014 Februar Jostein Gripsrud Medier og demokrati i digitale tider
2014 Mars Brunjulf Stige Kvifor kan somme synge om dei ikkje kan snakke, eller danse om dei ikkje kan gå? Om musikkterapi i framtidas eldreomsorg
2014 April Jon Geir Høyersten Personlighet og avvik i den islandske ættesagaen, med særlig vekt på Njåls saga
2014 Mai Frode Ulvund De ere jøder! Handhevingea av jødeparagrefen i Norge, 1814-1851
2014 September Lars A. Akslen Biomarkører og målrettet kreftbehandling
2014 Oktober Harald B. Jensen, Johan Lillehaug Metanspisende bakterier, spennende biologi og praktiske anvendelser
2014 November Dag Rune Olsen, Ivar Bleiklie, Krister Hoaas Universitetets funksjon før, nå og i morgen
2014 Desember Runar Jordåen Samlaren Wilhelm F. K. Christie og grunnlegginga av Bergen Museum
2015 Januar Geir Atle Ersland Historiker i botanikerens hage
2015 Februar Dag E. Helland Ebolaviruset: virusbiologi, epidemiologi og medisinske tiltak
2015 Mars Rune Klevjer, Rune Mentzoni, Anne Betate Maurseth Å spille eller ikke spille, det er spørsmålet
2015 April Kristin Guldbrandsen Frøysa Offshore vindkraft, fra Europa til UiB
2015 September Knut Lundby, Bente Sandvig Kirke eller sekt? Om forholdet mellom stat og kirke i dagens Norge
2015 Oktober Ole Frithjof Norheim Medisinsk etikk i Norge, en kort historie
2015 November Atle Nesje Geologi og landskap på Vestlandet med vekt på området rundt Hardangerjøkulen
2015 Desember Willy Dahl Agnar Mykle og Bergen
2016 Januar Martin Eide, Frøy Guldbrandsen Journalistrollen – ideal og virkelighet
2016 Februar Kari Gaarder Losnedahl Dramatikeren Amalie Skram
2016 Mars Anders Kristian Strand Forfall som motiv i litteratur og kulturteori etter første verdenskrig
2016 April Gunnar Ellingsen Det hele startet i Bergen – på tide med en ny fortelling om hvordan moderne meteorologi ble til?
2016 Mai Helene Tvinereim Melketenner i forskning
2016 September Kari Lossius Betydningen av tverrfaglig tenkning i rusbehandlingen
2016 Oktober Jarl Giske Er vi alle syrere? Migrasjoner og ny kunnskap om vår genetiske forhistorie
2016 November Hans-Jacob Roald, Siri Skjold Lexan, Jenny Osuldsen Kan en god by planlegges?
2016 Desember Bergsveinn Birgisson Om Den svarte vikingen
2017 Januar Haakon Sjursen Kappløpet mot antibiotikaresistens
2017 Februar Fride Helmich Pedersen Virkelighetslitteraturen og den norske debatten om den
2017 Mars Yngv e Flo og Jacob Aars Forskerblikk på kommunereformen
2017 April Inga Berre Energi i dybden – geotermisk energi som del av fremtidens energiløsninger
2017 Mai Ernst Nortveit Den rettslege situasjonen i Arktis
2017 September Leif Nøttestad Comeback kid: verdens største tunfisk, makrellstørjen, er endelig tilbake med tyngde i norske farvann
2017 Oktober Helle Margrete Meltzer Er jodmangel igjen et folkehelseproblem?
2017 November Martin Paulsen Russergrensa – muligheter og utfordringer
2017 Desember Gisle Selnes Things have changed: Bob Dylan og nobelprisen
2018 Januar Per Buvik Ekstrem sjalusi i litteraturen
2018 Februar Omvisning Fakultet for kunst, musikk og design
2018 Mars Bente Elisabeth Moen Globale samfunnsutfordringer
2018 April Hiwa Målen Norsk medborgerpanel
2018 Mai Francesco d’Errico The emergence of modern cultures: from archaeological evidence to potential mechanisms
2018 September Kjetil Ullaland Mysteriet med jordiske gammaglimt
2018 Oktober Gunnar Grendstad USAs høyesterett – fra juss til politikk
2018 November Ann Marit Skarsbø Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold i akademia
2018 Desember Arne Skorping, Bjørn Arvid Bagge Naturen og Selskapets digitaliseringsprosjekt
2019 Januar Jostein Hole Kobbeltvedt Menneskerettighetene under press
2019 Februar Truls Petersen Når gener blir vare: åpent møte om genetiske selvtester
2019 Mars Kari Tove Elvbakken Abortlovens historie
2019 April Ole Bjørn Rekdal Akademiske vandrehistorier
2019 Juni Chunlei Li Bitcoin and Blockchain: Technology and impacts
2019 September Ole Jortland, Pål Antonsen Valgkamp og retorikk
2019 Oktober Ingvill Rosenlund, Marte Bygstad-Landro, Silje Vik Pedersen Forsker Grand Prix bak kulissene
2019 November Johanna Sköld Når staten sier unnskyld
2019 Desember Ole Didrik Lærum Verken syk eller frisk