Styre og råd

Styremedlemmer i 2022:
Professor Inga Berre (Preses)
Professor Siri Gloppen
Professor Kathrine Skarstein
Professor Eirik Vassenden
Førsteamanuensis Kjetil Vikene
Varamedlemmer:
Professor Gunnar S. Eskeland
Professor Kari Espolin Fladmark
Førsteamanuensis Ingjald Pilskog
Generalsekretær:
Førsteamanuensis Magnus Vollset
Rådsmedlemmer i 2022:
Professor emeritus Per Buvik
Professor Kari Tove Elvbakken
Professor Finn Gunnar Nielsen
Forsker Leif Nøttestad
Professor Hans-Jakob Ågotnes
Valgkomité:
Per Buvik
Anders Goksøyr