Styret

Styremedlemmer i 2018:
Professor Finn Gunnar Nielsen (Preses)
Professor Kari Tove Elvebakken (Visepreses)
Professor II Leif Nøttestad
Dosent Per Bjørnar Grande
Førsteamanuensis Vibeke Vågenes
Varamedlemmer:
Professor Vidar Bakken

Generalsekretær:

Førsteamanuensis Magnus Vollset

Selskapets Råd for 2018:
Professor emeritus Per Buvik
Professor Anders Goksøyr
Professor Dag Emil Helland
Førstelektor emeritus Torstein Selvik
Førsteamanuensis emeritus Boleslaw Srebro