Styret

Styremedlemmer i 2017:
Per Buvik
Kari Tove Elvebakken
Finn Gunnar Nielsen (Preses)
Magnus Vollset
Vibeke Vågenes

Varamedlemmer:
Vidar Bakken
Leif Nøttestad

Generalsekretær:
Catharine Rietti

Selskapets Råd for 2017:
Professor Anders Goksøyr
Professor Dag Helland
Professor emerita Lisbeth Mikaelsson
Førstelektor Torstein Selvik
Førsteamanuensis emeritus Boleslaw Srebro