Styret

Styremedlemmer i 2018:
Professor Finn Gunnar Nielsen (Preses)
Professor Kari Tove Elvebakken (Visepreses)
Professor II Leif Nøttestad
Forsker Magnus Vollset
Dosent Per Bjørnar Grande

 

Varamedlemmer:

Truls Hjelle
Førsteamanuensis Vibeke Vågenes
Professor Vidar Bakken
Generalsekretær:
Catharine Rietti

Selskapets Råd for 2018:
Professor Anders Goksøyr
Førsteamanuensis emeritus Boleslaw Srebro
Professor Dag Emil Helland
Professor emerita Lisbeth Mikaelsson
Førstelektor emeritus Torstein Selvik