Styre og råd

Styremedlemmer i 2020:
Forsker Leif Nøttestad (Preses)
Professor Siri Gloppen (Visepreses)
Professor Kari Tove Elvebakken
Dosent Per Bjørnar Grande
Professor Kathrine Skarstein
Varamedlemmer:
Professor Inga Berre
Professor Kjetil Bjorvatn
Professor Erik Bjerck Hagen

Generalsekretær:

Førsteamanuensis Magnus Vollset

Rådsmedlemmer i 2020:
Professor emeritus Per Buvik
Professor Anders Goksøyr
Professor Finn Gunnar Nielsen
Førsteamanuensis emeritus Boleslaw Srebro

Professor Hans-Jakob Ågotnes