Styret

Styremedlemmer i 2019:
Professor Finn Gunnar Nielsen (Preses)
Professor Kari Tove Elvebakken (Visepreses)
Professor II Leif Nøttestad
Dosent Per Bjørnar Grande
Professor Kathrine Skarstein
Varamedlemmer:
Professor Kjetil Bjorvatn
Professor Siri Gloppen
Professor Erik Bjerck Hagen

Generalsekretær:

Førsteamanuensis Magnus Vollset

Selskapets Råd for 2010:
Professor emeritus Per Buvik
Professor Anders Goksøyr
Professor Dag Emil Helland
Førstelektor emeritus Torstein Selvik
Førsteamanuensis emeritus Boleslaw Srebro