Styret

Styremedlemmer i 2018:
Professor Finn Gunnar Nielsen (Preses)
Professor Kari Tove Elvebakken (Visepreses)
Professor II Leif Nøttestad
Forsker Magnus Vollset
Dosent Per Bjørnar Grande
Varamedlemmer:
Truls Hjelle
Førsteamanuensis Vibeke Vågenes
Professor Vidar Bakken

Generalsekretær:

Magnus Vollset

Selskapets Råd for 2018:
Professor Anders Goksøyr
Førsteamanuensis emeritus Boleslaw Srebro
Professor Dag Emil Helland
Professor emerita Lisbeth Mikaelsson
Førstelektor emeritus Torstein Selvik