Medlemsskap

Hvem kan bli medlem?

Selskapet ønsker nye medlemmer velkommen. Medlemskap er åpent for alle interesserte, med en spesiell invitasjon til doktorgradstipendiater, yngre forskere og deg som brenner for forskningsformidling.

Hvorfor bli medlem?

Alle våre møter er gratis og åpne for alle, uavhengig av medlemskap. Unntaket er våre ekskursjoner og omvisninger, som kun medlemmer kan delta på – til sterkt subsidierte priser. Som medlem bidrar du til Selskapets økonomi, og du får stemmerett ved årsmøtet. Som medlem i Bergens eldste tverrdisiplinære akademiske forum bidrar du til å fremme vitenskapelig liv og interesse og å spre opplysning om vitenskapen og dens betydning for samfunnet.

Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten er kr. 150 per år.

Hvordan betale kontingenten?

Kontingenten betales direkte til Selskapets bankkonto: 3624.29.74780. NB! Husk å oppgi navn i meldingsfeltet!
(NB: Ordningen der kontingenten ble trukket fra lønnsslippen ble avsluttet i 2018, da det viste seg at den førte til en stor men passiv medlemsmasse. Nå må alle aktivt betale årsavgiften hvert år.)

Jeg lurer på noe..?

Har du spørsmål, kontakter du Selskapets generalsekretær Magnus Vollset (Magnus.Vollset@uib.no) eller preses Leif Nøttestad (leif.noettestad@hi.no)