2016

Onsdag, 20. januar: Debatt: ”Journalistrollen – ideal og virkelighet”
Professor Martin Eide (Inst. for informasjons- og medievitenskap, UIB) og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende).

Onsdag, 17. februar: Dramatikeren Amalie Skram
Professor emerita Kari Gaarder Losnedahl (Universitetsmuséet, UiB)

Onsdag, 16. mars: Forfall som motiv i litteratur og kulturteori etter første verdenskrig
Førsteamanunesis Anders Kristian Strand (LLE, UiB)

Onsdag, 20. april: ”Det hele startet i Bergen”. På tide med en ny fortelling om hvordan moderne metereologi ble til?
Postdoc. Gunnar Ellingsen (AHKR, UiB).

Tirsdag, 3. mai: Melketenner som markør for eksponering overfor miljøgifter. Om biobanken for humane melketenner ved UiB –  en ”gullgruve”  i epidemiologisk forskning.
Førsteamanuensis Helene Tvinnereim (Inst. for klinisk odontologi, UiB)

Vårens ekskursjon 21. – 22. mai: Finse
Foredragsprogram:
Vær og klima til fjells. v/ Seniorforsker Lars Robert Hole (Meteorologisk institutt, Bergen)
Bergensbanen – en politisk og teknisk bragd. v/ Hotelleier Trygve Normann (Finse 1222)
Breene på Vestlandet – har de eksistert kontinuerlig siden siste istid? v/ Professor Atle Nesje (Universitetet i Bergen)
Det biologiske mangfallet på Hardangervidda har endra seg. Kvar vart det av? v/ Assisterande miljøvernsjef Stein Byrkjeland (Hordaland Fylkeskommune)
Shackleton og Finse v/ Professor Bjørn Lorens Basberg (NHH, Bergen)

Onsdag 21. september: Betydningen av tverrfaglig tenkning i rusbehandlingen
Cand.psychol. Kari Lossius (Direktør Bergensklinikkene)

Onsdag 19. oktober: Er vi alle syrere? Migrasjoner og ny kunnskap om vår genetiske forhistorie.
Professor Jarl Giske (Institutt for biologi, UiB)

Onsdag 16. november: Debattmøte: Kan en god by planlegges?
Sivilarkitekt Hans-Jacob Roald (Seniorarkitekt Bergen kommune, Førstelektor HiB), Professor Siri Skjold Lexau (AHKR, UiB) og Professor Jenny Osuldsen (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, partner i Snøhetta)

Mandag 12. desember (årsmøte): Om “Den svarte vikingen
Dr.art. Bergsveinn Birgisson