2019: Fisk og forskning, kyst og kultur. Austevoll, 11. mai

Like siden det første mennesket satte sine føtter på våre nordlige breddegrader, har fiskeressursene i havet vært nøkkelen til overlevelse. Flere norske byer og tettsteder har blitt grunnlagt på verdifulle og tallrike arter som sild, torsk og brisling. Havet er fremdeles en av våre viktigste næringsveier, selv om fisket nå i større grad dreier seg om høyteknologi og bærekraft enn blodslit, overlevelse og frykt for uvær.

Ekskursjon fra Selskapet til Vitenskapenes Fremme 2019 gikk av stabelen lørdag 11. mai, og ble en tettpakket og spennende dagstur i flotte omgivelser på Austevoll om kysten og havet, fiske, havforskning og bærekraftig forvaltning av villfisk. Turen gikk med buss og ferje, og ekskursjonen startet med omvisning og demonstrasjoner på det kombinerte fiske- og forskningsskipet «Vendla», et av fartøyene Havforskningsinstituttet jevnlig bruker på sine tokt. Vi spiste lunsj ombord, fiskesuppe selvfølgelig.

Videre ble vi tatt imot på Havforskningsinstituttes forskningsstasjon, med film, foredrag fra noen av verdens fremste havforskere, og omvisning på Søgeneset i årets mest hektiske klekkesesong. Det ble også besøk på Bekkjarvik Gjestgiveri, med innlegg om kystkultur med noe attåt.

Detaljert program

09.00     Avreise Bergen (Terminus/Jernbanestasjonen)
09:40     Ferge fra Krokeide til Hufthamar
10:15     Feltforskning på havet: Omvisning i fiske-/forskningsskipet «Vendla» fortøyd i Torangsvåg. Etter en felles velkomst blir det omvisning i grupper, med blant annet innhenting av vann- og planktonprøver, høyteknologisk navigasjon og instrumentering, trål. tanker og maskineri.
12:00     Lunsj om bord på «Vendla». Meny: fiskesuppe. Gi beskjed om eventuelle matallergier.
12:50     Buss til Havforskningsinstituttets Forskningsstasjon Austevoll.
13:15     Fra stamfisk til oppdrett, vekst og fiskevelferd. Felles velkomst og filmfremvisning ved stasjonsleder Kjetil Stensland. Foredrag med forskerne Leif Nøttestad, Svein Sundby og Lise Doksæter Sivle fra Havforskningsinstituttet.
14:30     Feltforskning på land. Omvisning i grupper på Havforskningsinstituttets Forskningsstasjon på Søgeneset, inkludert besøk i stamfiskhallen, gyting på kunstgress og årets mest hektiske klekkesesong.
15:30     Buss til Bekkjarvik.
15:50     Kystkultur og livet med fisken. Kaffe med attåt på Bekkjarvik Gjestgiveri, med foredrag om fiskets lokale og nasjonale betydning ved Inge Halstensen.
17:20     Buss fra Bekkjarvik til Hufthamar
17:55     Ferge fra Hufthamar til Krokeide
19:00     Retur Bergen (Terminus/Jernbanestasjonen)

Bilder fra turen: