Vårekskursjon 2016: Finse

Vårens ekskursjon 21. – 22. mai 2016: Finse
Foredragsprogram:
Vær og klima til fjells. v/ Seniorforsker Lars Robert Hole (Meteorologisk institutt, Bergen)
Bergensbanen – en politisk og teknisk bragd. v/ Hotelleier Trygve Normann (Finse 1222)
Breene på Vestlandet – har de eksistert kontinuerlig siden siste istid? v/ Professor Atle Nesje (Universitetet i Bergen)
Det biologiske mangfallet på Hardangervidda har endra seg. Kvar vart det av? v/ Assisterande miljøvernsjef Stein Byrkjeland (Hordaland Fylkeskommune)
Shackleton og Finse v/ Professor Bjørn Lorens Basberg (NHH, Bergen)