24. februar: Formidling til vitenskapenes fremme? Rektorkandidatene presenterer (digitalt lunsjmøte)

Hvilken rolle bør formidling ha ved Universitetet i Bergen? Med en nært forestående rektorvalgkamp inviterer Selskapet til Vitenskapenes Fremme rektorteamene til et digitalt lunsjmøte om formidlingens stilling ved Universitetet i Bergen. Hvilke planer og perspektiver har de ulike rektorteamene når det gjelder formidling?

Møteleder: Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende
Rektorkandidater: Margareth Hagen og Pinar Heggernes, Oddrun Samdal og Nils Gunnar Kvamstø

Arrangementet foregikk 24. onsdag februar, klokken 12.00-13.00, og et opptak er tilgjengelig her: https://youtu.be/t4uIjtu82eE?t=306.

Da Lov om Universitetet i Bergen (Universitas Bergensis) ble vedtatt av Stortinget 9. juni 1948, ble det å «arbeida for å gjera vitenskapen kjent gjennom populærvitskaplege tiltak» for første gang et samfunnsoppdrag for et norsk universitet.[1] Dette var noe universitetsgrunnleggerne ønsket, og bygde på rike tradisjoner fra byens forskningsmiljø. På begynnelsen av 1900-tallet trakk «Foredrag for hvermansen» ved Bergen Museum på det meste over 20.000 tilhørere i året, et av flere tiltak som i dag hører under paraplyen forskningsformidling.

Også i dag er formidling del av universitetets lovpålagte samfunnsoppdrag.[2] Men i motsetning til forskning og undervisning, finnes det ingen insentiv-ordninger for formidling. Hvilken rolle bør formidling ha når det gjelder tillit til forskningens resultater? Er forskningsformidling og merkevarebygging to sider av samme sak? Spiller formidling en rolle i å skjerpe vitenskapen? Kan formidling være forskningsdrivende? Hva er visjonene for formidling og hvilken rolle har formidling i plattformen dere går til valg på?

Dette er blant spørsmålene du vil få svar på under lunsjmøtet 24. februar. Hvert rektorteam vil presentere sin plattform for forskningsformidling, fulgt av diskusjon med spørsmål fra seerne.

Rektoratenes valgplattformer finnes her (Team Samdal) og her (Team Hagen). Følg også med på valgkampåpningen 19. februar.

Velkommen!

PS: Det er mulig å stille spørsmål i forkant (klikk her) og underveis. Det er også mulig å se arrangementet i opptak i etterkant.

 

[1] «§ 1. Universitetet har til føremål å driva vitskapleg gransking og akademisk opplæring, og byggja vidare på den verksemda som til no har vore knytt til Bergens Museum. Så langt det kan sameinast med dei vitskaplege oppgåvene til universitetet, skal det og arbeida for å gjera vitskapen kjend gjennom populærvitskaplege tiltak.» (Lov om UiB, 1948)

[2] «§1.3 d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.» (Lov om universiteter og høyskoler, 2005)