Medisinsk etikk i Norge – en kort historie

20151028-selskapet-til-vf

Hva er medisinsk etikk? Hva betyr det for folk og pasienter at helspersonell nå får undervisning i dette nye faget? Blir pasienter møtt med respekt? Gir det pasienter mer makt?

Foredragsholder, professor Ole Frithjof Norheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, vil gi en historisk oversikt over etableringen av medisinsk etikk som fag for leger og helsepersonell i Norge. Norheim vil også drøfte hvordan dette påvirker etiske diskusjoner og beslutninger innen helsetjenesten.

Les mer: http://www.litthusbergen.no/program/2015/10/medisinsk-etikk-i-norge-%E2%80%93-en-kort-historie/