– innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene Tid og sted: “Zinken Hopp” på Litteraturhuset i Bergen Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19:00 Foredraget er gratis og åpent for alle. Dagens læreplaner legger stor vekt på det å utforske tekster, steder, faglige temaer og ulike typer miljø og materiale, og anerkjenner utforskningens potensial i kunnskapstilegnelse.

Kan aldring stoppes? Kan bevisstheten vår reproduseres i maskiner? Annelin Eriksen gir oss en kulturanalyse av idéen om evighetsmennesket. Tid og sted: “Zinken Hopp” på Litteraturhuset i Bergen, Mandag 11. mars 2024 kl. 19:00 Foredraget er gratis og åpent for alle. Ny bioteknologi og utvikling av kunstige bevisstheter utfordrer grunnleggende sider ved kropp og sinn.

Kjære venner og medlemmer. Vi innkaller til årsmøte for Selskapet til Vitenskapenes Fremme 12. desember. Årsmøtet vil holdes i Christie i etasjen under Universitetsaulaen, i sørfløyen av Naturhistorisk museum. Arrangementet åpner med det tradisjonelle årsmøtet, som siden 1927 har vært avholdt på stiftelsesdagen 12. desember – kun med unntak for krig og pandemi. Du kan

Selskapet for vitenskapens fremme utlyser et eget stipend for vitenskapsjournalistikk! Selskapet til Vitenskapenes Fremme, stiftet 1927, er Bergens eldste tverrfaglige akademiske forum med jevn virksomhet. Selskapet utlyser nå et stipend for vitenskapsjournalistikk på 50.000 NOK, med søknadsfrist 15. november 2023. Stipendet er ment å støtte journalister i deres arbeid med å formidle forskning, og derigjennom

I pasienttilpasset medisin eller presisjonsmedisin brukes molekylære markører for å skreddersy en behandling. Hvordan gjøres dette? Hvilke ressurser kreves? Hva er status pr i dag? Og: Hvordan ser man for seg fremtidens behandling? Tid og sted: “Alver” på Litteraturhuset i Bergen, Onsdag 15. november 2023 kl. 19:00 Foredraget er gratis og åpent for alle. Selskapet

Hvordan står det til med leseferdighetene våre? Er det riktig, som det stadig oftere hevdes, at yngre lesere er i ferd med å miste evnen til langlesning? Voksne lesere er mindre synlige, men vi vet at stadig flere lytter til litteratur. Hva skyldes endringen i leseevner eller lesevaner? Tid og sted: “Alver” på Litteraturhuset i

Societal challenges are lining up. Can we do something about them? Time and place: Wednesday 10th of May, at 19:00 by the fireplace at Cafe Christie (by the University Aula) This talk will be in english From the local to the global, the challenges are lined up. The climate crisis, the biodiversity crisis, pandemics, and

Samfunnsutfordringene står i kø. Har vi mulighet til å gjøre noe med dem? Tid og sted: Onsdag 10. mai, kl. 19:00 ved peisen på Kafe Christie (ved Universitetsaulaen) Foredraget vil holdes på engelsk. Fra det lokale til det globale står utfordringene i kø. Klimakrisen, biodiversitetskrisen, pandemier, og omveltninger knyttet til ny teknologi som kunstig intelligens