Geologi og landskap på Vestlandet

20151111-selskapet-vf_ny
Med professor Atle Næsje.

Professor Atle Nesje (Institutt for geovitenskap, UiB) vil i foredraget gjennomgå dannelsen av ulike landskapstrekk på Vestlandet, som for eksempel fjorder og daler.

Hardangerjøkulens utvikling fra slutten av siste istid og fram til i dag blir gjennomgått og man får vite om Hardangerjøkulen har eksistert kontinuerlig fra slutten av siste istid eller ikke.

På slutten av foredraget blir utviklingen av Haradangerjøkulen fram mot slutten av dette århunhundre diskutert i lys av ulike klimascenarier.

Les mer: http://www.litthusbergen.no/program/2015/11/geologi-og-landskap-paa-vestlandet/