Forfall

20160316-selskapet-til-vitenskapenes-fremme-1

Forfall som motiv i litteratur og kulturteori etter første verdenskrig.

I årene etter første verdenskrig dukker det opp en rekke stemmer i litteratur og filosofi som er utpreget kulturpessimistiske. Erkjennelsen av den industrielle krigs virkelighet og dens følger: de millioner av døde i skyttergravene, de tre keiserdømmenes fall og trusselen fra kommunismen, får mange intellektuelle til å betvile eller avskrive fremskrittet – som, med ulike betoninger, hadde vært den bærende ideen for Europa siden opplysningstiden.

Toneangivende intellektuelle som Paul Valéry, Joseph Roth, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno og deres forsøk på å lese og forstå de fortellinger som forfallet skaper skal diskuteres i foredraget.

Foredragsholder er Anders Kristian Strand (LLE, UiB).

Les mer: http://www.litthusbergen.no/program/2016/03/forfall/