Rusbehandling

20160921-selskapet-vitenskapenes-fremme

Betydningen av tverrfaglig tenkning.

Det er få land i Europa som har flere overdosedødsfall enn Norge – og Bergen ligger på topp i den norske statistikken. 250 mennesker dør av overdoser hvert år, og det er langt flere enn de som dør i trafikken.

Klinikkdirektør Kari Lossius (Stiftelsen Bergensklinikkene) spør i sitt foredrag: Hva kan myndigheter og helsevesenet gjøre for å redusere denne dystre statistikken? Hvorfor er tverrfaglig tenkning og handling så viktig i godt rusforebyggende arbeid? Hvorfor er det ikke nok bare å stenge Nygårdsparken og bortvise rusmiddelavhengige fra Bergen sentrum? Og hva må til for at mennesker med rusproblemer kan få tilbake kontrollen over livene sine?

Les mer: http://www.litthusbergen.no/program/2016/09/rusbehandling/