Vårens program

I lys av det pågående koronoautbruddet er vårens møter utsatt/avlyst. Dette gjelder også ekskursjonen. Styret arbeider for å få på plass et alternativt digitalt opplegg.

Første post på programmet et foredrag om “Pesten” av Albert Camus fra rådsmedlem professor Per Buvik holdt på Bergen Offentlige Bibliotek 1. april. Denne klassikeren har sjelden vært mer aktuell. I disse tider skal vi minnes hva hovedpersonen, doktor Rieux, sa om det en lærer under en farsott, nemlig at det finnes mer hos mennesker å beundre enn å forakte.

Ta vare på hverandre og følg helserådene fra Folkehelseinstituttet.

Magnus Vollset,
Generalsekretær