Kjære venner, Grunnet sykdom og reiser hos våre foredragsholdere lar høstens program vente på seg. Denne posten oppdateres når neste arrangement er bekreftet. Beklager! Beste hilsen, Magnus Vollset, Generalsekretær

Onsdag 8. september: Ragnhild Muriaas. «Hvorfor holder ikke kvinnene ut (i politikken)?» Onsdag 17. november: Siri Hustvedt og Kjetil Vikene. «Om vitenskap i skjønnlitteraturen» Onsdag 24. november: Arnfinn Bårdsen. «Arnfinn Bårdsen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og nasjonal rettsutvikling» Søndag 12. desember: Morten Hammerborg. «Bergenseren» (kåseri) og årsmøte. Møtene foregår på Christie Café i Universitetsmuseet på kveldstid

I lys av det pågående koronoautbruddet er vårens møter utsatt/avlyst. Dette gjelder også ekskursjonen. Styret arbeider for å få på plass et alternativt digitalt opplegg. Første post på programmet et foredrag om “Pesten” av Albert Camus fra rådsmedlem professor Per Buvik holdt på Bergen Offentlige Bibliotek 1. april. Denne klassikeren har sjelden vært mer aktuell.