Gjesteforelesning 16. mai: “Neurolaw: Perils and Promises”

Mandag 16. mai inviterer forskergruppen DIMENSIONS til åpen gjesteforelesning med professor Stephen J. Morse fra University of Pennsylvania Law School. Morse vil diskutere forholdet mellom jus og neurovitenskap, med spesiell vekt på spørsmål om straffeansvar og tilregnelighet. Morse sitt hovedargument er neurovitenskapens bidrag til strafferetten er ekstremt begrenset, og ikke rettferdiggjør radikale reformer. Budskapet blir nyansert med eksempler på bruk av neurovitenskapelige bevis i straffesaker i fem ulike land. Les mer her.