Mandag 16. mai inviterer forskergruppen DIMENSIONS til åpen gjesteforelesning med professor Stephen J. Morse fra University of Pennsylvania Law School. Morse vil diskutere forholdet mellom jus og neurovitenskap, med spesiell vekt på spørsmål om straffeansvar og tilregnelighet. Morse sitt hovedargument er neurovitenskapens bidrag til strafferetten er ekstremt begrenset, og ikke rettferdiggjør radikale reformer. Budskapet blir nyansert

Mange vitenskapere formidler sin kunnskap via Forskersonen — forskning.no sin side for gjestebloggere. Vi er glade og stolte over at Selskapets styremedlem Per Bjørnar Grande inntok både første- og fjerdeplass på listen over 2021s mest leste blogginnlegg. Det mest leste innlegget har tittelen “Takket være kristendommen” og er et forsvar for kristendommens legitimitet og historiske