12. desember: Årsmøte og smakebiter fra UiBs vitenskapshistorie

Kjære venner og medlemmer.

Vi innkaller til årsmøte for Selskapet til Vitenskapenes Fremme 12. desember. Årsmøtet vil holdes i Christie i etasjen under Universitetsaulaen, i sørfløyen av Naturhistorisk museum.

Arrangementet åpner med det tradisjonelle årsmøtet, som siden 1927 har vært avholdt på stiftelsesdagen 12. desember – kun med unntak for krig og pandemi.

Du kan forvente en gjennomgang av selskapets økonomi og aktiviteter, valg til styre og ny preses, et populærvitenskapelig foredrag og bevertning på Christie Café.

Elling Ulvestad, professor i medisin og sjef for mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetsykehus, holder foredraget “Forsker, kjenn deg selv.”

Program, mandag 12. desember:
18:45 – Dørene åpner.
19:00 – Årsmøte. Årsmøtepapirer (lenke kommer).
19:40 – Foredrag ved Elling Ulvestad: “Forsker, kjenn deg selv”.
20:10 – Lett servering.

Arrangementet er gratis for medlemmer, men krever påmelding innen søndag 3. desember (lenke til påmeldingsskjema). Medlemsskap er gratis, og du melder deg inn her (lenke til innmeldingsskjema).