Kjære venner og medlemmer. Vi innkaller til årsmøte for Selskapet til Vitenskapenes Fremme 12. desember. Årsmøtet vil holdes i Christie i etasjen under Universitetsaulaen, i sørfløyen av Naturhistorisk museum. Arrangementet åpner med det tradisjonelle årsmøtet, som siden 1927 har vært avholdt på stiftelsesdagen 12. desember – kun med unntak for krig og pandemi. Du kan

Hva er det med bergenseren? Finnes «det bergenske»? Kan konstruksjonen av bergenseren la seg spore i byens historie? Årsmøtet skulle vært arrangert stiftelsesdagen 12. desember, men pandemien kom i veien. Nå har Norge igjen åpnet opp, og onsdag 9. mars blir det tradisjonelt årsmøte med valg, fulgt av kåseri og bevertning på Christie Café. Bergenseren