12. desember: Årsmøte og smakebiter fra UiBs vitenskapshistorie

“«Mordet på Henrik Ibsen» må være den morsomste boka som noen gang er skrevet om Bergen”, åpnet NRKs litteraturkiritiker Leif Erkle sin anmeldelse av Erlend O. Nødtvedts roman fra 2021. Mandag 12. desember kan du oppleve forfatteren selv presentere utdrag fra boken. Og årsmøte i Selskapet.

Nødtvedt har meldt avbud pga. sykdom. Isteden vil historikerne Hege Roll-Hansen og Magnus Vollset holde korte presentasjoner med smakebiter fra det ferske jubileumsverket om Universitetet i Bergens vitenskapshistorie: «Vitenskap og vitenskapshistorier: Universitetet i Bergen 1946-2021». De tre bindene ble lansert fredag (les mer), så programmet blir lokalt, aktuelt og relevant.

Vitenskap og vitenskapshistorier: Universitetet i Bergen 1946-2021
Historikerne Hege Roll-Hansen og Magnus Vollset vil gi smakebiter fra det ferske jubileumsverket om Universitetet i Bergens vitenskapshistorie.. Hjertelig velkommen!

Arrangementet åpner med det tradisjonelle årsmøt, som siden 1927 har vært avholdt på stiftelsesdagen 12. desember – kun med unntak for krig og pandemi. Du kan forvente en gjennomgang av selskapets økonomi og aktiviteter, valg, opplesning og bevertning på Christie Café.

Hege Roll-Hansen er førsteamanuensis i nyere norsk historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg til vitenskapshistorie, har blant annet skrevet om statistikkens historie i Norge, og om Sogn og Fjordane. Magnus Vollset er vår egen generalsekretær, men også førsteamanuensis i medisinhistorie og vitenskapshistorie. Han har skrevet om blant annet lepra, meteorologi og geofysikk. Vi gleder oss!

 

Program, mandag 12. desember:
18:45 – Dørene åpner.
19:00 – Årsmøte. Årsmøtepapirer (lenke kommer).
19:30 – Hege Roll-Hansen og Magnus Vollset: Smakebiter fra Universitetet i Bergens vitenskapshistorie
20:00 – Lett servering.

Arrangementet er gratis for medlemmer, men krever påmelding innen søndag 4. desember (lenke til påmeldingsskjema). Medlemsskap er gratis, og du melder deg inn her (lenke til innmeldingsskjema).

9. mars: Årsmøte og kåseri om “bergenseren”

Hva er det med bergenseren? Finnes «det bergenske»? Kan konstruksjonen av bergenseren la seg spore i byens historie?

Årsmøtet skulle vært arrangert stiftelsesdagen 12. desember, men pandemien kom i veien. Nå har Norge igjen åpnet opp, og onsdag 9. mars blir det tradisjonelt årsmøte med valg, fulgt av kåseri og bevertning på Christie Café.

Morten Hammerborg vil kåsere om “Bergenseren”, basert på hans ferske bok. Foto: Trond Erik Brekke.

Bergenseren inntar en særegen rolle. Ingen andre nordmenn kan insistere på at de egentlig ikke er fra Norge. Ingen andre dyrker seg selv, sin by og dens erklærte annerledeshet som bergenserne. Ingen andre norske byer knytter det seg sterkere forestillinger til. Hvordan ble det slik?

I kåseriet vil denne gåten bli belyst gjennom byens historie. Særlig vil relasjonen til hovedstaden på Østlandet og byggingen av en norsk nasjonalstat i tiden etter 1814 stå sentralt. Oslo er nemlig, om bergenserne anerkjenner det eller ei, Bergens viktigste by.

Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet. Han har siden 2017 hatt en egen spalte i Bergensavisen «Ka é det med Bergen?». Hammerborg har blant annet skrevet «Byen som gikk i land: Haugesund bys historie etter 1950» (2017) og historien om Haukeland sykehus, «Veien til Haukeland» (2019, med Teemu Ryymin). Høsten 2020 ga han ut «Bergenseren: En historisk analyse». Han er også bergenser.

 

Program, onsdag 9. mars:
18:45 – Dørene åpner.
19:00 – Årsmøte. Årsmøtepapirer (Årsmøtepapirer, revisorberetning, årsregnskap).
19:30 – Morten Hammerborg: Bergenseren (kåseri)
20:15 – Lett servering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle på epostlisten. Servering er påspandert (minus drikke).