10. mai: Presserende avgjørelser i usikre tider!

Samfunnsutfordringene står i kø. Har vi mulighet til å gjøre noe med dem?

Tid og sted: Onsdag 10. mai, kl. 19:00 ved peisen på Kafe Christie (ved Universitetsaulaen)
Foredraget vil holdes på engelsk.

Jeroen van der Sluijs
Velkommen til et spennende foredrag om hvordan vi best mulig kan koordinere våre avgjørelser i skiftende tider.

Fra det lokale til det globale står utfordringene i kø. Klimakrisen, biodiversitetskrisen, pandemier, og omveltninger knyttet til ny teknologi som kunstig intelligens utvikler seg i en voldsom fart, og løsningene må komme like hurtig. For at løsninger faktisk skal være løsninger, så må de være basert på handlingsrettet kunnskap, og ingen enkeltperson kan ha fullstendig oversikt. Det opplyste eneveldet kan ikke eksistere. Derfor må vi ha gode institusjoner som klarer å samle og omsette vitenskap til handling.

Foredragsholder er Jeroen van der Sluijs, professor ved Senter for Vitenskapsteori, UiB, jobber med institusjonalisert evidensbasert politikkutforming. Hjertesaken er tilbakegangen av pollinerende insekter, men det grunnleggende problemet er mye større enn bare den saken.

Kvelden ledes av Ingjald Pilskog, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.