11. oktober: Den vanskelige lesingen – Panelsamtale om konsentrasjon, digitalisering og lesing i distraksjonenes tidsalder

Hvordan står det til med leseferdighetene våre? Er det riktig, som det stadig oftere hevdes, at yngre lesere er i ferd med å miste evnen til langlesning? Voksne lesere er mindre synlige, men vi vet at stadig flere lytter til litteratur. Hva skyldes endringen i leseevner eller lesevaner?

Tid og sted: “Alver” på Litteraturhuset i Bergen,
Onsdag 11. oktober 2023 kl. 19:00

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Enkelte peker på at stadig mer av lesingen vår skjer på digitale flater, og at de fulle konsekvensene av forflytningen fra papir til skjerm ikke er kartlagt i tilstrekkelig grad. Andre antyder at en bieffekt av digitaliseringen av livene våre fører til en mer gjennomgripende form for kronisk distraksjon, og at denne saboterer all kognitiv aktivitet som strekker seg over en viss tid. Atter andre igjen peker mot en tendens i norskfagets lese- og skriveopplæring til å arbeide med tekstutdrag og korte tekster fremfor større og mer tidkrevende verk. Mange vil nok også mene at disse faktorene virker sammen – ofte på uoversiktlige måter.

Selskapet til Vitenskapenes Fremme gjør et forsøk på å rydde, og inviterer til en panelsamtale mellom

Kari Spjeldnæs er høyskolelektor og instituttleder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, og i sluttfasen med en doktorgrad om lesing og digitalisering. Hun er opptatt av hva som skjer når litteraturen blir digital og lesingen finner sted i omgivelser der digital påkobling er den nye normalen.

Eirik Vassenden er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, mest kjent for sin forskning på litteraturkritikk. Han har involvert seg i debatten om leselyst hos studenter, møtet med språkførende kunstig intelligens.

Terje Hillesund er professor i mediefag ved Universitetet i Stavanger og har lenge vært opptatt av utviklingen av e-bøker og tekstens digitale transformasjon og særlig forholde mellom ulike teknologier og lesing.

Samtalen ledes av Kjetil Vikene.