15. november: Pasienttilpasset medisin – i dag og i fremtiden

I pasienttilpasset medisin eller presisjonsmedisin brukes molekylære markører for å skreddersy en behandling. Hvordan gjøres dette? Hvilke ressurser kreves? Hva er status pr i dag? Og: Hvordan ser man for seg fremtidens behandling?

Tid og sted: “Alver” på Litteraturhuset i Bergen,
Onsdag 15. november 2023 kl. 19:00

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Pasienttilpasset medisin

Selskapet til Vitenskapenes Fremme har invitert to av Norges ledende eksperter på pasient-tilpasset skreddersøm. Vil du vite mer om hvor medisinsk behandling og forskning er på vei bør du altså møte opp denne kvelden!

Randi Hovland er molekylærbiolog og leder for Seksjon for kreftgenomikk ved Haukeland Universitetssykehus.

Bjørn-Tore Gjertsen
er professor i hematologi ved Universitetet i Bergen og overlege i hematologi ved Haukeland universitetssykehus.

Begge er tilknyttet en nasjonal satsning der man har samarbeidet om utføre avansert diagnostikk for å kunne skreddersy behandling til kreftpasienter som ikke har hatt effekt av standard kreftbehandling.

Arrangementet ledes av Kari Espolin Fladmark.