Stipend

Selskapet for vitenskapens fremme
utlyser et eget stipend for vitenskapsjournalistikk!

Selskapet til Vitenskapenes Fremme, stiftet 1927, er Bergens eldste tverrfaglige akademiske forum med jevn virksomhet.

Selskapet utlyser nå et stipend for vitenskapsjournalistikk på 50.000 NOK, med søknadsfrist 15. november 2023.

Stipendet er ment å støtte journalister i deres arbeid med å formidle forskning, og derigjennom å bidra til å øke allmennhetens forståelse av forskning og vitenskapelige oppdagelser.

Professor Inga Berre, preses i selskapet, sier følgende om stipendet:

– Vi er privilegert i Norge ved at kunnskapstørsten i samfunnet er stor. Samtidig lever vi i en tid der vitenskapelig ekspertise kritiseres og betviles, ofte på sviktende grunnlag, noe som delvis handler om at nye funn og nye innsikter formidles på mangelfulle måter.

– Norge har en rekke gode forskere som formidler egen forskning, mens forsknings-journalistikken kanskje har litt å hente. I en tid der vitenskapene utvikler seg svært raskt er det dermed også en fare for at ny kunnskap og nye funn ikke får den oppmerksomhet – eller det kritiske blikk – det fortjener. Selskapet til Vitenskapenes Fremmes stipend for vitenskapsjournalistikk er et forsøk på å bøte på dette.

Selskapet til Vitenskapenes Fremmes stipend for vitenskapsjournalistikk er ment å gi en journalist mulighet til å fordype seg i et eller flere selvvalgte vitenskapsområder, og på denne måten kunne gi sine lesere et mer fullgodt bilde av hva som foregår i forskningens verden.

Søknadsfristen er 15. november 2023.

Last ned vår pdf-brosjyre her for mer informasjon!