11. mars – Evighetsmennesket – en kulturanalyse av teknovitenskapelig udødelighet

Kan aldring stoppes? Kan bevisstheten vår reproduseres i maskiner? Annelin Eriksen gir oss en kulturanalyse av idéen om evighetsmennesket.

Tid og sted: “Zinken Hopp” på Litteraturhuset i Bergen,
Mandag 11. mars 2024 kl. 19:00

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Evighetsmennesket

Ny bioteknologi og utvikling av kunstige bevisstheter utfordrer grunnleggende sider ved kropp og sinn. Kan aldring stoppes, og til og med reverseres? Kan KI hjelpe frem nye menneskelige former, som er radikalt «oppgradert», med nye kropper og mobile bevisstheter, slik den transhumanistisk
bevegelse arbeider for? Er menneskelig bevissthet noe som kan reproduseres i maskiner? Kan i så fall individuelle bevissthet kopieres og lastes opp i nye kropper av silikon?

Spørsmål som dette stilles i økende grad i populærkulturen og i populærvitenskapen, men også til en viss grad også i vitenskapen. Hvordan skal vi forstå dette fenomenet som utfordrer grunnleggende sider ved det å være mennesket, hva kroppen er, hva sinnet er, og hva døden representerer?

Dette foredraget er en kulturanalytisk gjennomgang av fenomenet vi kan kalle teknovitenskapelig udødelighet. Annelin gir hverken svar på om fenomenet er mulig eller om det er etisk, men prøver å forstå hvorfor fenomenet oppstår, og hvordan vi kan forstå det som et kulturelt fenomen, som
speiler noe spesifikt i vår forståelse av hva det vil si å være mennesket.

——-

Annelin Eriksen er professor i antropologi ved universitetet i Bergen. Hun har jobbet i en årrekke med analyser av religion i lys av sosial og kulturell ending, med etnografisk hovedfokus på Vanuatu, i det sørvestlige Stillehavet.

Siden 2018 har hun arbeidet med den transhumanistiske udødelighetsbevegelsen med etnografisk nedslagsfelt i USA og Europa.

Anneling Eriksen leder det NFR finansierte forskningsprosjektet «Technoscientific Immortality: A study of human futures», og publiserte i 2023 boken ”Evighetsmennesket, om teknologi vitenskap og udødelighet” på Universitetsforlaget.