12. desember (årsmøte): Tidsskriftet Naturen – populærvitenskapelig formidling gjennom 140 år

Årets store prosjekt for Selskapet til Vitenskapenes Fremme har vært digitaliseringen av Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, Naturen. Resultatet vil bli lansert under årsmøtet 12. desember. Selskapet vil videre arrangere sitt tradisjonelle julebord.

Kveldens første innlegg vil bli holdt av dagens redaktør i Naturen, professor i biologi Arne Skorping. Han vil gi et overblikk over tidsskriftet Naturens historie, fra oppstarten i 1877 frem til i dag. Her blir det eksempler på artikler som ble trykket i de første årgangene, utviklingen over tid, og en oversikt over hvordan tidsskriftet driftes i dag. I tillegg til eksempler på mangfoldet av artikler som publiseres i dag, vil redaktør Skorping skissere hvordan han ser for seg de neste årene av virksomheten.

Deretter vil universitetsbibliotekar og seksjonsleder Bjørn Arvid Bagge fortelle om det omfattende arbeidet med Selskapets digitaliseringsprosjekt, utført av Universitetsbibliotekets spesialsamlinger. Totalt er det digitalisert og laget metadata til 71 årganger, 850 enkelthefter, og ca. 27.00 sider fra perioden 1877 til 1948. Bagge vil videre fortelle om noen av de fascinerende, spennende og snodige artiklene de har kommet over, og vise frem noen av de fantastiske illustrasjonene. Kveldens høydepunktet vil bli den offisielle lanseringen av digitaliseringsprosjektet, der tidsskriftet blir tilgjengelig, søkbart og nedlastbart gjennom Marcus.uib.no.

Naturen er bergensk populærformidling på sitt beste, og Selskapet til Vitenskapenes Fremme er stolte av å ha bidratt til at denne kulturskatten nå blir tilgjengelig digitalt for fremtidige generasjoner.

Foredragene og lanseringen finner sted på Café Christie (Universitetsmuseet) onsdag 12. desember, klokken 19:30. Fri adgang for alle interesserte.

I forlengelse av foredraget vil Selskapet arrangere sitt årlige julebord. Pris: 100 kroner for medlemmer, pluss drikke. Klikk her for påmelding.

PS: Selskapets årsmøte vil bli holdt i forkant av innleggene, med oppstart klokken 19:00. Det viktigste punktet er valg av nye styremedlemmer. Videre vil styret gi en oversikt over årets aktiviteter og regnskap, presentere neste års planer og budsjett, og informere om vårens ekskursjon. Alle som har betalt kontingent i inneværende år har stemmerett. Årsmøtepapirene vil bli distribuert til betalende medlemmer per epost ca. ti dager i forkant av årsmøtet. Ta kontakt med generalsekretær Magnus.Vollset@uib.no for spørsmål og kommentarer.

 

 

 

Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold i akademia

Hvordan har akademia jobbet med likestilling? Hvordan har begrepsbruken endret seg, hvilke tiltak er satt i verk, og hvilke resultater har man oppnådd?

Illustrasjonen er hentet fra Universitetet i Bergens Likestillingsstatistikk 2017.

Selv om Universitetet i Bergen i 1973 var landets første universitet med en egen likestillingskomité, er det fremdeles stor mangel på kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger, faglige lederstillinger, blant tekniske og administrativt personale og blant studentene i profesjonsstudiene. Hvorfor, hva er gjort, og hva har man oppnådd? Og: Hvorfor blir debatten en annen når det er snakk om kjønnskvotering av menn, for eksempel på profesjonsstudiene, enn når det dreier seg om kvinner?

Dette er blant spørsmålene Anne Marit Skarsbø, likestillingsrådgiver ved HR-avdelingen til Universitetet i Bergen, vil ta opp på Selskapets novembermøte. Skarsbø har arbeidet med likestillingsproblematikken i flere tiår, senest som prosjektleder for Balanse-Bergen, finansiert av Norges forskningsråd.

Foredraget finner sted på Café Christie (Universitetsmuseet) onsdag 14. november, klokken 19:30. Fri adgang for alle interesserte.

Illustrasjonen er hentet fra Universitetet i Bergens Likestillingsstatistikk 2017.

USAs Høyesterett – Fra Juss til Politikk

Godkjenningen i Senatet av Brett Kavanaugh, president Donald Trumps kandidat til det ledige dommerembetet i USAs føderale høyesterett, har vært den mest konfliktfylte utnevningsprosessen i USAs historie. Fram til 2013 var det bred enighet blant senatorene om godkjenningene. I dag blir dommerne godkjent langs knappe partipolitiske skillelinjer.

USAs høyesterett i Washington D.C. er i sentrum av den politiske stormen. Foto: Joe Ravi / Creative Commons.

Den amerikanske grunnloven av 1787 slår i kapittel tre fast at den juridiske makten skal legges til en høyesterett og til slike underordnede domstoler som Kongressen fra tid til annen kan opprette. Maktdelingen i USA gir presidenten fullmakt til å nominere og Senatet fullmakt til å godkjenne dommerne som sitter på livstid.

Siden Alexander Hamiltons forsiktige omtale i 1788 av domstolene som den svakeste av de tre statsmaktene, har USAs Høyesterett over de siste tiårene posisjonert seg som en sentral maktfaktor og betydelig vetospiller i amerikansk politikk. Høyesteretts strategiske posisjon, dommernes uavhengighet, og polariseringen i det amerikansk samfunnet plasserer Høyesterett i sentrum av den politiske stormen.

Gunnar Grendstad er professor i statsvitenskap og underviser blant annet i amerikansk politikk ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB. Han har predikert riktig vinner av presidentvalgene i USA siden 2004. De siste ti årene har han forsket på dommeratferd i Norges Høyesterett. Grendstad har vært gjesteforsker ved UC Berkeley, Purdue University og University of Washington.

Foredraget finner sted på Café Christie (Universitetsmuseet) onsdag 17. oktober, klokken 19:30. Fri adgang for alle interesserte.

Professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk har vært leder for det tverfaglige bachelorprogrammet i USA-studier ved Universitetet i Bergen, og har blant annet forsket på amerikansk og norsk høyesterett, og har siden 2004 spådd riktig vinner av presidentvalgene i USA. Foto: Dag Hellesund / På Høyden.

12. september: Mysteriet med jordiske gammaglimt

Nå svever måleinstrument som Birkelandsenteret for romforskning har vært med på å utvikle i bane rundt jorden. Jakten på å forstå jordiske gammaglimt er i gang.

Oppskytningen av SpaceX FAlcon 9 fra Cape Canaveral i Florida 2. april 2018. Med et lite stykke bergensk romfartshistorie ombord. (Foto: SpaceX).

Mandag 2. april i år ble instrumentpakken ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) sendt opp til den Internasjonale romstasjonen fra Cape Canaveral i Florida, USA, med Tesla-gründer Elon Musks SpaceX-rakett.

ASIM inneholder blant annet et røntgen- og gammainstrument som Birkelandsenteret for romforskning (BCSS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har spilt en hovedrolle i å utvikle. Fra sitt nye hjem 400 kilometer over bakken vil ASIM kunne gjøre målinger av jordiske gammaglimt og andre lysfenomener som ofte oppstår i forbindelse med tordenvær. Dette er naturfenomen som kun har vært kjent noen få tiår, og som vi ennå vet veldig lite om.

ASIM er et prosjekt i regi av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) ledet av Danmark. I tillegg til Norge deltar miljøer fra Spania, Polen og Italia.

Onsdag 12. september fortalte professor Kjetil Ullaland om bakgrunnen for prosjektet, og ga siste nytt fra jakten på jordiske gammaglimt – et lite stykke bergensk romforskningshistorie. Ullaland er professor i mikroelektronikk ved IFT og har vært ansvarlig for elektronikkutviklingen for ASIM-instrumentet. Han har lang fartstid innen mikroelektronikkdesign for strålingsutsatte miljø, i  verdensrommet, på CERN og for medisinsk teknologi.

Kjetil Ullaland viste blant annet film fra hvordan instrumentet fra Bergen ble montert på den Internasjonale Romstasjonen (ISS). Foto: Privat.

Birkelandsenteret for fremragende forskning innen romfysikk ble opprettet i mars 2013. Det er ledet fra Institutt for fysikk og teknologi (IFT) ved Universitetet i Bergen, med noder ved NTNU og UNIS. Hovedformålet med senteret å forstå hvordan jorden er koblet til verdensrommet. For mer informasjon, se: https://birkeland.h.uib.no/.

Foredraget finner sted på Café Christie (Universitetsmuseet) onsdag 12. september, klokken 19:30. Fri adgang for alle interesserte.

9. mai: Jakter på menneskets opprinnelse

For 20 år siden trodde man det moderne mennesket plutselig oppsto i Europa, for 50.000 år siden. Det fantes vesener som lignet oss tidligere, men det var i Europa at kulturen fikk sitt gjennombrudd. Trodde man.

Photo: Eric Pubert, SapienCE

Nye arkeologiske funn, i betydelig grad gjort fra forskere tilknyttet det nye senteret for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen, SapienCE, tyder på at mange typiske menneskelige kulturtrekk oppsto i forskjellige deler av verden, hos ulike typer hominider, og betydelig lengre tilbake i tid. Blant spørsmålene SapienCE skal undersøke er de komplekse, ikke-lineære utviklingsbanene som skapte det moderne mennesket. Ifølge professor Francesco D’Errico er kulturutviklingen som gjorde oss til moderne mennesker ikke en direkte følge av en enkel biologisk eller genetisk endring, men summen av en rekke sammenhengende og dynamiske faktorer, der både det sosiale samspillet menneskene imellom, og miljøet de levde, i var viktig. Under innlegget vil han fortelle siste nytt fra den arkeologiske forskningsfronten.

Francesco D’Errico er forskningsleder ved SapienCE, og ble i 2017 utpekt som en av verdens mest siterte forskere. D’Errico har publisert over 160 artikler i ledende tidsskrift, har holdt over 140 innlegg ved vitenskapelige konferanser, og har undervist i Frankrike, Sør-Afrika, England, USA, Canada, Spania, Italia, Portugal og Belgia. Innlegget blir holdt på engelsk.

Les mer:
Mennesker begynte med handel tidligere enn antatt  (forskning.no)

Foredraget finner sted på Litteraturhuset onsdag 9. mai, klokken 19:30. Fri adgang.

11. april: Norsk medborgerpanel 

Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Tre ganger i året svarer ca. 7000 aktive deltakere på nettbaserte undersøkelser om norsk samfunn og politikk. Deltakerne er tilfeldig trukket fra folkeregisteret og utgjør et tverrsnitt av den norske befolkningen. Undersøkelsene utvikles av nasjonale og internasjonale forskere, og resultatene brukes til forskning som gir verdifull ny innsikt om samfunnet vårt.

Denne kvelden vil leder for Medborgerpanelet, Hiwa Målen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, presentere prosjektet og svare på spørsmål.

Foredraget finner sted på Litteraturhuset onsdag 11. april, klokken 19:30. Medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Fri adgang.

14. mars: Globale samfunsutfordringer

Foto: The Borgen Project.

I Norge og i Bergen kan vi glede oss over at spedbarnsdødeligheten er svært lav; 3 per 1,000 levende fødte. Situasjonen er en helt annen i andre deler av verden: I Afrika sør for Sahara og i India er den på 30-50. FNs bærekraftsmål for helse har som mål å redusere spedbarnsdødeligheten til 12 per 1,000 levende fødte. I en verden med enorme forskjeller, kan vi endre dette? Hvordan?

Forskningsprosjekter som kan redusere spedbarnsdødelighet er bare ett eksempel på forskning på globale samfunnsutfordringer som vil bli belyst av professor Bente E. Moen. Et annet eksempel er å ha en anstendig arbeidssituasjon, der man ikke blir skadet av forhold på arbeidsplassen. I dag dør en arbeidstaker hvert 15. sekund som følge av skader eller sykdom forårsaket av forhold på arbeidsplassen. Det er ingen tvil om at denne type skade og sykdom kan forebygges. Spørsmålet er hvordan vi gjør dette.

Universitetet i Bergen satser strategisk på å bygge opp kompetanse som er relevant for FNs bærekraftsmål, og Moen vil fortelle om noen av universitetets planer og videre strategier på dette feltet. Ved hennes eget Senter for internasjonal helse har forskningen som mål å utvikle og evaluere tiltak som kan forbedre situasjonen i de landene der vi har de største problemene, og er svært opptatt av forskjeller mellom befolkningsgrupper. Forskningen skal ha en reell betydning for fattige populasjoner i verden. Senterets ansatte har utviklet partnerskap med universiteter i en rekke lavinntektsland, og har god lokal forankring for sine prosjekter.

 

Professor Bente E. Moen leder Senter for internasjonal helse, samt den strategiske satsingen Globale samfunnsutfordringer ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet lege, tok doktorgrad i 1991, har vært professor i arbeidsmedisin siden 1995; og ble professor i global helse i 2012. Moen har veiledet 25 doktorgradsstudenter, hvorav ti fra lavinntektsland, og har skrevet mer enn 200 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

 

Foredraget finner sted på Litteraturhuset onsdag 14. mars, klokken 19:30. Medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Fri adgang.

15. november 2017: Russergrensas muligheter og utfordringer

Russergrensa. Hva betyr det for innbyggerne i Kirkenes å bo tre timer fra Murmansk, men sine 300 000 innbyggere?Hva har vår felles grense betydd historisk, og hvilken rolle den spiller i forholdet til vår største nabo i dag?
Russergrensa. Hva betyr det for innbyggerne i Kirkenes å bo tre timer fra Murmansk, men sine 300 000 innbyggere?Hva har vår felles grense betydd historisk, og hvilken rolle den spiller i forholdet til vår største nabo i dag?

Norges korteste grense åpner seg mot verdens største land. 196 kilometer med elver og arktisk bjørkeskog knytter oss sammen med Russland. Grensa byr på både muligheter for handel og kulturutveksling, og utfordringer knyttet til militær spenning i møtet mellom NATO og Russland, forurensning og – nå helt nylig – migrasjon. Denne grensa har en lang historie som domineres av fredlig sameksistens og handel. Men i moderne tid har vi også sett behovet for å etablere grenser til havs, noe som i 2010 resulterte i den etterlengtede Delelinjeavtalenen som markerte grensa mellom norsk og russisk farvann i Barentshavet.

I dette foredraget vil Martin Paulsen ta utgangspunkt i det lokale, nordnorske perspektivet – hva betyr det for innbyggerne i Kirkenes å bo tre timer fra Murmansk, med sine 300 000 innbyggere? Paulsen vil se på hva vår felles grense har betydd historisk, og hvilken rolle den spiller i forholdet til vår største nabo i dag.

Martin Paulsen er seniorrådgiver ved Senter for internasjonalisering av utdanning. Han har doktorgrad i russisk fra UiB og har i en rekke år forsket på og undervist i russisk språk, litteratur og samfunn.

Foredraget finner sted på Litteraturhuset onsdag 15. november, klokken 19:30.

13. september 2017: Comeback kid – verdens største tunfisk er tilbake

Makrellstørje, havets Ferrari, er verdens største tunfiskart og designet for fart og spenning. Foto: Brian J. Kerry.
Makrellstørje, havets Ferrari, er verdens største tunfiskart og designet for fart og spenning. Foto: Brian J. Kerry.

Tema for høstens første foredrag, 13. september, er makrellstørjen. Seniorforsker Leif Nøttestad spør: Hvorfor er makrellstørja kommet tilbake til norske farvann etter å ha vært borte i nærmere 40 år? Og hva betyr dette for fremtiden?

Continue reading 13. september 2017: Comeback kid – verdens største tunfisk er tilbake