Nasjonalisme og høyreradikalisme blir ofte analysert i en nasjonal kontekst. Men hvilken rolle har den transnasjonale dimensjonen av ytre høyres politikk og ideologi spilt i utviklingen av en radikal og illiberal nasjonalisme i Europa? Hvordan samarbeider nasjonalistene på tvers av landegrensene? Tid og sted: Fredag 20. januar, kl. 19:00. Litteraturhuset, rom: Alver. Gratis og åpent

Hvem var Ludvig Holberg? I 250 år har Holbergresepsjonen diskutert Holbergs selvframstilling. Med utgangspunkt i komedien Jean de France og Levnetsbrevene vil forelesningen drøfte tidenes mest fremstående bergenser, inspirert av så vel Skeivt kulturår 2022 som 300-årsjubileet for Holbergs komedier. Arrangementet foregår på Christie Café tirsdag 24. mai, klokken 19:00-20:30. Holbergs Jean de France er ett

I Norge og de fleste land er det mulig for noen lovbrytere å gå fri fra straff, selv etter de mest alvorlige lovbruddene. Årsaken er regler om strafferettslig utilregnelighet. Tanken, som går helt bak til Aristoteles, er at noen lovbrytere er så syke at det ikke er rettferdig å klandre dem, slik vi ellers gjør

Inga Berre er valgt til ny preses i Selskapet til Vitenskapenes Fremme. Årsmøtet 9. mars valgte også nye styre- og rådsmedlemmer. Inga Berre er professor i matematikk, leder for Senter for modellering av koblet undergrunnsdynamikk (VISTA CSD), medlem av Universitetsstyret (2021-2025), leder ERC-prosjektet MaPSI, og har bred erfaring fra en rekke sentrale styreverv. Berre erstatter

Hva er det med bergenseren? Finnes «det bergenske»? Kan konstruksjonen av bergenseren la seg spore i byens historie? Årsmøtet skulle vært arrangert stiftelsesdagen 12. desember, men pandemien kom i veien. Nå har Norge igjen åpnet opp, og onsdag 9. mars blir det tradisjonelt årsmøte med valg, fulgt av kåseri og bevertning på Christie Café. Bergenseren

Årets julemøte må dessverre utsettes grunnet smittesituasjonen og utviklingen i pandemien. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon når situasjonen er mer oversiktlig. – Styret i Selskapet til Vitenskapenes Fremme, 10.12.2021   Opprinnelig innlegg: Hva er det med bergenseren? Finnes «det bergenske»? Kan konstruksjonen av bergenseren la seg spore i byens historie? Årets siste arrangement foregår

Da tar vi saken til Strasbourg! Sett fra Norge er Den europeiske menneskerettsdomstolen blitt stadig viktigere som arena for nasjonal rettsutvikling – og som premissleverandør for politikkutforming. Men hvordan ser dette ut fra domstolen selv? Onsdag 24. november kl. 1800–19:30, Kulturhuset i Bergen, Sal 1. Arrangementet foregår på norsk og er gratis. Organisasjoner og enkeltpersoner

Hvilken rolle spiller naturvitenskapen for kunsten og kreativiteten? Hvilke innsikter utløses når de harde vitenskapene møter den mykere kunsten? Forfatter Siri Hustvedt møter Kjetil Vikene til en samtale om kunst, kreativitet og nevrovitenskap. Arrangementet foregikk onsdag 17. november kl. 1900–20:30, på Litteraturhuset i Bergen, Alver. Se opptaket her:   Siri Hustvedt har siden sin litterære

Det er snart stortingsvalg og internasjonal forsking viser at vi velgere sjelden diskriminerer på grunnlag av kjønn. Vi stemmer like gjerne på menn som på kvinner. Men hva hjelper det dersom kvinner raskere får nok og trekker seg fra politikken fordi de føler manglende støtte? Folkevalgte trenger ofte fartstid før de klarer å representere velgerne