I 1918 etablerte fysikeren Vilhelm Bjerknes Bergensskolen for meteorologi, som skulle få status som den moderne meteorologiens begynnelse. Foredraget handler om hvordan historiefortelleren Bjerknes formet fortellingen om seg selv og sin vitenskap, og om hvordan denne fortellingen fremdeles preger historikeres syn på moderne meteorologis opprinnelse.