Da tar vi saken til Strasbourg! Sett fra Norge er Den europeiske menneskerettsdomstolen blitt stadig viktigere som arena for nasjonal rettsutvikling – og som premissleverandør for politikkutforming. Men hvordan ser dette ut fra domstolen selv? Onsdag 24. november kl. 1800–19:30, Kulturhuset i Bergen, Sal 1. Arrangementet foregår på norsk og er gratis. Organisasjoner og enkeltpersoner

Hvilken rolle spiller naturvitenskapen for kunsten og kreativiteten? Hvilke innsikter utløses når de harde vitenskapene møter den mykere kunsten? Forfatter Siri Hustvedt møter Kjetil Vikene til en samtale om kunst, kreativitet og nevrovitenskap. Arrangementet foregikk onsdag 17. november kl. 1900–20:30, på Litteraturhuset i Bergen, Alver. Se opptaket her:   Siri Hustvedt har siden sin litterære

Det er snart stortingsvalg og internasjonal forsking viser at vi velgere sjelden diskriminerer på grunnlag av kjønn. Vi stemmer like gjerne på menn som på kvinner. Men hva hjelper det dersom kvinner raskere får nok og trekker seg fra politikken fordi de føler manglende støtte? Folkevalgte trenger ofte fartstid før de klarer å representere velgerne

Selskapet har ikke selv noen arrangement i september, men våre gode kolleger hos Filosofisk Poliklinikk har et møte som kan være av interesse: “Øynene som ser – hva er en pandemi?” med Elling Ulvestad, Ingvild Almås og Caroline Engen. Fra invitasjonen: Handlekraften det norske samfunnet har utvist i møte med covid-19 våren 2020 har vært

Lepraforskningen satte Bergen på det vitenskapelige verdenskartet. Det var i Bergen Daniel Cornelius Danielssen (1815-1894) på 1840-tallet først beskrev spedalskhetens kliniske tegn, og det var i Bergen Gerhard Armauer Hansen (1841-1912) oppdaget leprabasillen i 1873. Fra 1860 ble Bergen sete for verden eldste nasjonale pasientregister, etablert av legen Ove Høegh (1814-1863) i 1856. Forskere fra 

På grunn av den pågående pandemien, må ekskursjonen til vakre Rosendal ved Hardangerfjorden dessverre utsettes. Styret arbeider for at vi kan gjennomføre et minst like godt arrangement våren 2021. Under følger den opprinnelige informasjonen om turen. På programmet står omvisninger og foredrag på Folgefonnsenteret med to av Vestlandets ledende forskere, mini-ekskursjon til Guddalselven med biologen

I anledning Samenes nasjonaldag 6 februar, inviterer Selskapet til Vitenskapenes Fremme — sammen med CMI-UiBs Centre on Law and Social Transformation (LawTransform), Bergen Sameforening og FN-sambandet og Fritt Ord — til den årlige forlesningen om urfolksrettigheter (Annual Lecture on the Rights of Indigenous Peoples). Årets foreleser er Pigga Keskitalo (Dosent ved Universitetet i Helsinki og forsker

Nordmenn flest er tilhengere av fornybar energi – gitt at den ikke bygges ut nær steder vi bor eller oppholder oss. Lanseringen av en nasjonal rammeplan for vindkraft i fjor vår skapte stort engasjement både lokalt og nasjonalt. Vi fikk en illustrasjon av hvordan begrepet «NIMBY» (Not In My BackYard) gjelder også i Norge. De fleste er